nieuws

‘50+’ers zijn niet financieel fit’

Branche 2078

Nederlandse 50+’ers zijn weliswaar vermogend, maar financieel vaardig zijn ze allerminst. Dat concluderen Tilburgse wetenschappers uit een steekproefonderzoek onder 2000 Nederlandse huishoudens. De gemiddelde 50+’er beschikt over een vermogen van 228.000 euro, 26% meer dan het gemiddelde Nederlandse huishouden. Tegelijkertijd slaagt slechts 15% van de ondervraagde 50+’ers erin om financiële basisvragen goed te beantwoorden.

‘50+’ers zijn niet financieel fit’

“De financiële kennis en vaardigheid van Nederlandse 50+’ers is te laag”, aldus de Tilburgse hoogleraar economie Dirk Brounen. “Eenvoudige spaar- en beleggingsprincipes zijn voor de gemiddelde 50+’er te complex. Dat is een probleem, want onze overheid verwacht wel dat 50+’ers steeds meer van hun eigen oude dag zelf organiseren, ook financieel.”

Brounen onderzocht samen met hoogleraar Kees Koedijk de financiële fitheid van Nederlanders. Volgens de onderzoekers zijn huishoudens financieel fit wanneer zij voldoende vermogen hebben opgebouwd én in staat zijn om met dit vermogen financieel vaardige keuzes te maken. “In een tijd van een terugtrekkende overheid is het belangrijk dat huishoudens beschikken over voldoende middelen en kennis om meer eigen financiële regie te voeren. Vooral op het vlak van kennis blijkt nog een grote uitdaging te liggen”, aldus de Tilburgse onderzoekers.

De 5 basisvragen volgens Brounen

Deze vijf vragen legden Brounen en Koedijk voor aan Nederlandse huishoudens. Slechts 15% van de 50+’ers kon ze goed beantwoorden.

1: Stel u heeft vandaag €100 aan spaargeld op een rekening bij de bank staan. Op deze rekening wordt elk jaar 2% rente uitgekeerd op uw spaarsaldo. Hoeveel geld zou u na 5 jaren op deze rekening hebben staan, indien u het geld niet tussentijds opneemt?

A) Meer dan €102
B) €102
C) Minder dan €102
D) Geen idee

2: Stel de spaarrente op uw bankrekening bedraagt jaarlijks 1%. De inflatie is gelijk aan 2% per jaar. Hoeveel zou u voor u geld na 1 jaar kunnen kopen van uw geld op deze bankrekening?

A) Meer dan vandaag
B) Precies evenveel als vandaag
C) Minder dan vandaag
D) Geen idee

3: Stel de algehele rentestand gaat morgen stijgen, wat gebeurt er daardoor met de waarde van uitstaande obligaties?

A) Deze zullen in waarde stijgen
B) Deze zullen in waarde dalen
C) Deze blijven gelijk in waarde
D) Geen idee

4: Een 15-jarige hypotheek kent doorgaans hogere maandlasten dan een 30-jarige hypotheek (met gelijke leensom), maar de totale rentelasten die men betaalt over de leentermijn van een 15-jarige hypotheek zijn wel lager.

A) Juist
B) Onjuist
C) Geen idee

5: Het beleggen in aandelen van 1 enkel bedrijf is doorgaans veiliger, dan hetzelfde bedrag beleggen in een beleggingsfonds

A) Juist
B) Onjuist
C) Geen idee

Reageer op dit artikel