nieuws

Verbond: Toezichthouder privacy moet dicht bij praktijk staan

Branche 771

Het Verbond van Verzekeraars deelt het pleidooi van VNO-NCW en MKB-Nederland voor een toezichthouder op het gebied van privacy die dicht bij de dagelijkse praktijk staat. Dat stelt de brancheorganisatie staat in onze reactie op de consultatie over de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Tegelijkertijd werkt het Verbond zelf aan eigen nieuwe privacy-gedragscode.
 

Verbond: Toezichthouder privacy moet dicht bij praktijk staan

Op 25 mei 2018 wordt de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen door de Europese Algemene verordening gegevensbescherming. De nieuwe privacywet biedt enige ruimte voor nationale invulling. In de Uitvoeringswet, waarop het Verbond gereageerd heeft, doet het ministerie van Veiligheid en Justitie een voorstel hoe die invulling eruit komt te zien.

Transformatie naar informatiesamenleving

Zo stelt het wetsvoorstel onder andere een nieuwe Autoriteit Persoonsgegevens in. Naast een aantal technische opmerkingen, pleit het Verbond voor een toezichthouder die dicht bij de dagelijkse praktijk staat. “De transformatie naar een informatiesamenleving is in toenemende mate afhankelijk van de opstelling van de toezichthouder”, zo valt te lezen in de reactie van het Verbond. De brancheorganisatie wijst op de werkwijze van andere toezichthouders, zoals AFM en DNB, die elk jaar hun toezichtagenda consulteren voordat ze die definitief vaststellen.  Het Verbond wil hiermee bereiken dat de toezichthouder meer in dialoog treedt met de marktpartijen.

Eigen nieuwe gedragscode

Het Verbond van Verzekeraars werkt zelf aan een nieuwe privacy-gedragscode. Deze zal in 2017 tijdens de algemene ledenvergadering worden voorgelegd aan zijn leden. Daarnaast gaat het Verbond themadagen organiseren over belangrijke onderwerpen uit de Algemene verordening gegevensbescherming om leden te ondersteunen bij de overgang naar de nieuwe wet- en regelgeving.

Initiatiefnota  en nominatie  Big Brother Award

Eind vorig jaar lanceerde de PvdA-fractie in de Tweede Kamer nog een initiatiefnota die het commerciële gebruik van klantgegevens door banken en verzekeraars aan banden moeten leggen. Een maand eerder werd het Verbond nog genomineerd voor de Big Brother Award, een weinig flatteuze prijs voor privacy-schendingen die volgens Bits of Freedom niet het nieuws halen, maar dit wel verdienen. Het Verbond kreeg de nominatie voor de manier waarop verzekeraars fraude onderzoeken.

Reageer op dit artikel