nieuws

Examentraining (54): Wft Inkomen

Branche 6753

De Wft-examens doen al tijden flink wat stof opwaaien in zowel de branche als in Den Haag. De examens vormen nog steeds een grote zorg voor adviseurs. Daarom biedt amweb samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. De eerste 53 examentrainingen staan hier. Deze week een casus met vragen uit de module Wft Inkomen.

Examentraining (54): Wft Inkomen

Casus
Wilma (35 jaar) is tien jaar lang zelfstandig ondernemer geweest. Met haar eigen eenmanszaakje heeft ze altijd met veel plezier taalcursussen gegeven. Helaas is de vraag naar deze cursussen de afgelopen jaren sterk teruggelopen, waardoor ze haar onderneming noodgedwongen heeft moeten staken.

Sinds drie jaar is Wilma getrouwd met Ahmet (32 jaar). Ahmet werkt al zo’n negen jaar bij een papierhandel. Door toegenomen concurrentie heeft ook dit bedrijf de afgelopen jaren grote verliezen gekend en een aantal collega’s van Ahmet heeft al een andere baan moeten zoeken.

Wilma heeft de afgelopen weken druk gezocht naar vacatures binnen branches waarin ze graag actief wil zijn. Ze heeft gesolliciteerd naar de functie van eindredactrice bij een bekend modeblad. Naar aanleiding van deze sollicitatie is Wilma uitgenodigd voor een gesprek.

Het gesprek verloopt naar wens en Wilma komt mondeling overeen dat ze voor 32 uur per week aan de slag gaat bij het bedrijf. Aangezien de vorige eindredactrice met bevallingsverlof is en het bedrijf dus snel versterking nodig heeft, wordt afgesproken dat Wilma in de week na het gesprek begint. Er is op dat moment nog geen contract getekend.

Vraag 1
Is er in civiele zin sprake van een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst tussen Wilma en haar nieuwe werkgever?
a) Nee, er is nog geen contract opgesteld en ondertekend. Een arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd.
b) Ja, maar alleen als de werkgever Wilma heeft geïnformeerd over de duur van de arbeidsovereenkomst.
c) Nee, want Wilma zit nog in haar proeftijd. Er ontstaat pas een arbeidsovereenkomst na afloop van deze proeftijd.
d) Ja, er is namelijk sprake van een aanbod van de werkgever dat door Wilma is geaccepteerd.

Toetstermen:
2e.1 De kandidaat kan adviesverantwoordelijkheid nemen.
2e.2 De kandidaat kan handelen op gewijzigde omstandigheden tijdens het adviestraject.

Vraag 2
Uiteindelijk wordt er toch een schriftelijke arbeidsovereenkomst ondertekend door Wilma en het modeblad. Hierin wordt vastgelegd dat Wilma met ingang van 1 augustus 2016 32 uur per week gaat werken en dat het contract na één jaar (dus op 1 augustus 2017) automatisch afloopt. Als Wilma drie maanden aan het werk is, wordt ze helaas ziek. Hierdoor kan ze haar werk niet meer uitvoeren.

Welk van de onderstaande antwoorden met betrekking tot de loondoorbetalingsplicht van de werkgever is juist?
a) De werkgever is verplicht om vanaf de eerste ziektedag gedurende 104 weken ten minste 70% van het loon door te betalen.
b) De loondoorbetalingsverplichting geldt alleen bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Wilma kan wel in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering.
c) De werkgever is tot 1 augustus 2017 verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen, waarbij geldt dat ze minimaal recht heeft op het minimumloon.
d) Wilma zal in overleg moeten treden met haar werkgever over de hoogte van het uit te betalen loon. Aangezien hierover niets is opgenomen in de arbeidsovereenkomst, heeft Wilma in ieder geval recht op 70% van het minimumloon.

Toetstermen:
1b.1 De kandidaat kan de financiële verantwoordelijkheid van werkgevers bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (loondoorbetaling bij ziekte, ZW, WIA en WW) beschrijven.
1b.4 De kandidaat kan de invloed van een CAO op de hoogte van de loondoorbetalingsverplichting aangeven.
1b.5 De kandidaat kan de gevolgen van de Ziektewet (vangnet) en WAZO (zwangerschaps- en bevallingsverlof) voor de loondoorbetalingsverplichtingen van de werkgever aangeven.
1i.8 De kandidaat kan de wettelijke regelingen rond de loondoorbetaling bij verzuim als gevolg van ziekte beschrijven.

Vraag 3
Nadat Wilma een aantal weken ziek thuis zit, krijgt ze van de bedrijfsarts een brief. Hierin staat dat ze wordt opgeroepen voor een probleemanalyse. Wilma is verrast door de brief. Ze vindt zelf namelijk dat ze nog lang niet aan het werk kan en ze vindt de probleemanalyse dus maar onzin. Haar werkgever weet van haar situatie en moet haar verder maar met rust laten. Op die manier is ze veel sneller weer hersteld, vindt ze zelf.

Ze belt u op met het verzoek om contact op te nemen met de bedrijfsarts en hem te melden dat ze absoluut niet zit te wachten op een analyse. Hoe reageert u op haar verzoek?

a) U geeft aan dat ze moet meewerken aan de probleemanalyse. Haar werkgever betaalt haar loon door. Nu niet meewerken aan de probleemanalyse is niet respectvol naar haar werkgever.
b) U vertelt Wilma dat u op dit gebied helaas niets voor haar kan betekenen. Vanaf nu is de re-integratie een zaak tussen Wilma en haar werkgever. Wel vertelt u haar dat ze tot niets verplicht is en dat het verstandig is om haar poot stijf te houden.
c) U belt verontwaardigd op naar de bedrijfsarts en vraagt waarom van Wilma wordt verwacht dat ze meewerkt aan de probleemanalyse. Het is allang duidelijk dat ze voorlopig niet kan werken. Re-integratie is dus nog lang niet aan de orde.
d) U begrijpt dat ze het vervelend vindt om de probleemanalyse te gaan opstellen, maar u geeft daarbij aan dat het verstandig is om mee te werken aan de re-integratieverplichtingen. Als ze dit niet doet, dan kan dit namelijk gevolgen hebben voor haar loondoorbetaling.

Toetstermen:
1i.9 De kandidaat kan de gevolgen van de Wet verbetering poortwachter aangeven.
4b.5 De kandidaat kan verschillende belangen in kaart brengen.

Vraag 4
Ondanks een licht herstel van de economie gaat het met de werkgever van Wilma’s man Ahmet helaas niet veel beter. Nadat al een aantal collega’s van Ahmet is ontslagen, lijkt ook het ontslag van Ahmet onvermijdelijk. De werkgever van Ahmet, papierhandel Spierwit BV, is een klant van u. De vertegenwoordiger van de bv wil gebruik maken van uw advies, omdat hij heeft gehoord dat per 1 juli 2015 het ontslagrecht is gewijzigd.

Wat kunt u Spierwit BV melden over de te kiezen ontslagroute?

a) Tot 1 juli 2015 had de werkgever nog de keuze tussen het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV en ontslag via de kantonrechter. Sinds 1 juli 2015 moet het ontslag via het UWV lopen.
b) Tot 1 juli 2015 diende het ontslag via de kantonrechter te lopen, maar sinds 1 juli 2015 moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.
c) Tot 1 juli 2015 had de werkgever nog de keuze tussen het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV en ontslag via de kantonrechter. Sinds 1 juli 2015 moet het ontslag via de kantonrechter lopen.
d) Tot 1 juli 2015 moest de werkgever een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen, maar sinds 1 juli 2015 kan hij er ook voor kiezen om het ontslag via de kantonrechter te laten verlopen.

Toetsterm:
3c.5 De kandidaat kan het gegeven advies presenteren aan de werkgever.

Vraag 5
Spierwit BV vraagt zich ook af of Ahmet recht heeft op een transitievergoeding. Hij werkt nu namelijk al negen jaar bij het bedrijf. Zijn bruto maandsalaris bedraagt € 2.400. Hoe hoog is de transitievergoeding die de werkgever aan Ahmet moet betalen?

Antwoord:
€ …

Toetsterm:
1d.2 De kandidaat kan in verschillende klantsituaties de financiële schade als gevolg van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid aangeven.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.