nieuws

DNB en AFM onderzoeken nog hoe ze efficiënter kunnen werken

Branche

Zoals bekend moeten AFM en DNB van de minister hun kosten de komende vier jaar met 7% terugdringen. In het Financieele Dagblad laten de toezichthouders weten dat ze nog onderzoeken hoe ze die taakstelling gaan bereiken.

DNB en AFM onderzoeken nog hoe ze efficiënter kunnen werken

De minister van Financiën liet recent weten dat hij een taakstelling van 1,75% per jaar redelijk acht. De invulling van die taakstelling is aan de toezichthouders, maar de minister verwacht wel dat een versobering van de arbeidsvoorwaarden er onderdeel van uitmaakt, evenals verdere samenwerking tussen de twee toezichthouders.

De twee toezichthouders zeggen tegen het Financieele Dagblad allebei nog te onderzoeken hoe ze gaan komen tot het gewenste resultaat. Een woordvoerder van DNB zegt dat een deel van de besparing bereikt moet worden door ‘betere bedrijfsvoering en efficiëntere inzet van IT en ondersteunende activiteiten’. Ook de AFM kijkt in eerste instantie naar de bedrijfsvoering. Als voorbeeld noemt een woordvoerder de ‘nieuw onderhandelde huurcondities die vanaf 2018 tot lagere lasten leiden’.

Afstoten
Aangezien het takenpakket van DNB vast is omschreven, is het volgens de woordvoerder van DNB niet mogelijk bepaalde toezichtstaken in zijn geheel af te stoten. De AFM zegt evenmin uit te gaan van een inkrimping van het wettelijk takenpakket. De woordvoerder: “Wij werken aan de vernieuwing van ons toezicht, dit biedt wellicht mogelijkheden om tegen lagere kosten tenminste even effectief toezicht te houden.”

Samenwerking
Over de verwachte samenwerking zeggen beide, aldus het FD, dat op aangeven van de minister recent is begonnen met de ‘verkenning van de verdere samenwerking’. Op sommige inhoudelijke dossiers, waaronder innovatie, fintech en pensioenen trekken de twee al samen op.