nieuws

Dijsselbloem: ‘Afwijken salarisplafond bij DNB en AFM blijft mogelijk’

Branche 268

Ook met de invoering van de Wet Normering Topinkomens 3 (WNT-3) blijft het mogelijk om in bijzondere gevallen af te wijken van het salarisplafond van € 180.000. Minister Dijsselbloem (Financiën) antwoordt dit in een reeks van Kamervragen over het nieuwe kostenkader bij beide organisaties. Zowel bij DNB als de AFM bestaat veel weerstand tegen het nieuwe salarisplafond dat volgend jaar in werking moet treden voor iedereen in de semi-publieke sector

Dijsselbloem: ‘Afwijken salarisplafond bij DNB en AFM blijft mogelijk’

De PVV-fractie vroeg Dijsselbloem hoe de minister de kosten bij de toezichthouders wil reduceren gelet op het gegeven dat de toezichthouders zich verzetten tegen het salarisplafond van € 180.000, wat gelijk is aan een ministerssalaris. In juli van dit jaar maakte de AFM haar grieven bekend door te stellen dat “wegens het specialistische karakter van de taakvervulling en het belang van onafhankelijk toezicht van hoge kwaliteit vinden wij dat de AFM in staat moet worden gesteld in voorkomende gevallen medewerkers boven de wettelijke norm te belonen.” Bestuurslid Femke de Vries werd in 2015 nog aangetrokken voor een salaris van bijna € 219.000 per jaar inclusief pensioenbijdrage en onkostenvergoeding.

Hogere bezoldiging in bijzondere gevallen
Dijsselbloem bevestigt in zijn Kamerbrief dat de WNT de mogelijkheid biedt om bijzondere gevallen een hogere bezoldiging vast te stellen dan het normbedrag. “Deze lijn geldt wat mij betreft bij inwerkingtreding van WNT-3, waardoor de WNT gaat gelden voor alle medewerkers van DNB en de AFM.”

De leden van de VVD-fractie vroegen de minister waarom de taakstelling van DNB en AFM om de kosten te beperken niet meer kan zijn dan 7%. PvdA en D66 vroegen respectievelijk hoe de toezichthouders gaan bezuinigen en waarom ze hebben gekozen voor een taakstelling van 1,75% in het eerste jaar en 7% in 2020.

De minister: “Bij de vaststelling van de taakstelling voor de toezichthouders is gekeken naar de taakstellingen die opgelegd zijn aan vergelijkbare uitvoeringsorganisaties op grond van bezuinigingsplannen van de Kabinetten Rutte I en II. Gedurende de huidige kabinetsperiode is op basis van een onder meer een SEO onderzoek ervoor gekozen bij uitvoeringsorganisaties zoals de ACM, Rijkswaterstaat e.d. jaarlijks een efficiencytaakstelling van 1,5% in te boeken.”

Versobering arbeidsvoorwaarden
Dijsselbloem wijst verder op CBS-onderzoek waaruit blijkt dat de arbeidsproductiviteit bij de financiële dienstverlening over de afgelopen jaren met 1,1% per jaar gestegen is. “De toezichthouders zijn bezig met ICT-investeringen, waardoor de arbeidsproductiviteit van de toezichthouders in de komende jaren geleidelijk verder zal oplopen. Een taakstelling van 1,75% per jaar acht ik daarom redelijk. De nadere invulling van de taakstelling is aan de toezichthouders, waarbij de afspraak is dat een versobering van de arbeidsvoorwaarden onderdeel uitmaakt van de invulling van de taakstelling.”

Reageer op dit artikel