nieuws

Dijsselbloem: Solvabiliteit Vivat door verkoop omhoog

Branche

De solvabiliteitspositie van verzekeringsgroep Vivat, waar Reaal onderdeel van uitmaakt, zal door de kapitaalinjecties van de Chinese koper Anbang weer tot aanvaardbaar niveau stijgen. Daardoor kan de verzekeraar ook weer met een dusdanig risicoprofiel beleggen dat er positievere resultaten gehaald kunnen worden. Dat stelt minister Jeroen Dijsselbloem in een reactie op Kamervragen over de verkoop van Vivat.

Dijsselbloem: Solvabiliteit Vivat door verkoop omhoog

De solvabiliteit van Vivat daalde in het vierde kwartaal van 2014 van 156% naar 136% volgens de huidige solvabiliteitseisen. Een daling van € 300 mln, stelt Dijsselbloem. Door de kapitaalinjectie die Anbang zal doen, tussen de € 770 mln en € 1 mld, loopt de solvabiliteit van de verzekeringsgroep weer op tot tussen de 140% en 150% volgens de volgend jaar in te voeren eisen van Solvency II. Dijsselbloem: “Hierbij zij opgemerkt dat de Solvency II-solvabiliteitseisen voor alle verzekeraars zwaarder zijn dan de huidige solvabiliteitseisen onder de Wft.”

De verbeterde solvabiliteit zal betekenen dat Anbang met een ander risicoprofiel aan de slag kan, bijvoorbeeld in de beleggingsportefeuille, waardoor er weer meer kans is op structureel positieve resultaten. De laatste periode had Vivat te maken met beperkingen in het risicoprofiel, waardoor positieve resultaten moeilijk te halen waren. Dat zal na de overname veranderen, stelt Dijsselbloem: “Door de voorgenomen herkapitalisatie door Anbang zal verzekeringsgroep Vivat er qua solvabiliteit weer beter voorstaan en een langetermijnperspectief krijgen, hetgeen in het belang van de polishouders is.”

Toezicht
De PVV en de SP stelden ook vragen over het toezicht op de verzekeringsgroep na de overname en wat de gevolgen zijn voor klanten met een woekerpolis van Reaal. Het toezicht op de verzekeraars die onder Vivat vallen blijft in handen van DNB, is Dijsselbloem duidelijk. Voor klanten met een woekerpolis verandert er door de overname niks. Dijsselbloem: “Voor de goede orde zij opgemerkt dat de Staat noch SNS REAAL garanties heeft afgegeven aan Anbang ten aanzien van de beleggingsverzekeringen.”

Reageer op dit artikel