nieuws

Concurrentie ex-medewerker advieskantoor toch onrechtmatig

Branche

Een ex-werknemer van EZA, een advieskantoor voor zendingswerkers, heeft toch onrechtmatige concurrentie gepleegd door een eigen kantoor te beginnen voor precies dezelfde doelgroep. In kort geding werd de man nog gevrijwaard van de klachten, maar nu heeft de rechtbank toch EZA gelijk gegeven.

Concurrentie ex-medewerker advieskantoor toch onrechtmatig

Het gaat in de zaak om een ex-werknemer van EZA die van 2009 tot 2012 in dienst is, op het laatste moment als eindverantwoordelijke buitendienst. Na zijn ontslag begint hij een eigen bureau, Focus Verzekeringen, waarmee hij precies hetzelfde verzekeringspakket aanbiedt aan precies dezelfde doelgroep, zendingswerkers aanbiedt. Het gaat om een verzekeringspakket van de Goudse, dat door EZA als het EZA Expat Pakket wordt aangeboden. De ex-werknemer zet Focus Expat Pakket in de markt.

Grote klanten
Om het bedrijf op gang te krijgen schrijft de oud-werknemer 142 zendingsorganisaties aan. Hieronder zitten 38 klanten van EZA, waaronder de tien grootste. Van deze grootste klanten heeft de ex-werknemer de contactpersoon van EZA gemaild, de e-mailadressen kende hij uit zijn hoofd. Van de tien grote klanten stappen er uiteindelijk acht over naar Focus, waardoor EZA veel omzet kwijtraakte en uiteindelijk gedwongen werd om personeel te ontslaan.

De rechtbank stelt vast dat de ex-werknemer zich heeft gericht op dezelfde specialistische markt als EZA en dat hij hetzelfde specifieke pakket van De Goudse aanbiedt. Omdat hij geen provisie rekende was de netto premie voor de klant lager dan die van EZA. In de mails die hij naar onder meer de grote klanten van EZA maakte hij ook duidelijk dat hij goedkoper was, waardoor die mails volgens de rechtbank niet toevallig en licht wervend waren, maar een doelbewuste benadering van de klanten van EZA.

Onrechtmatige concurrentie
De rechtbank stipt in het vonnis aan dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie als een voormalig werknemer gebruik maakt van de bij de ex-werkgever opgedane kennis en gegevens. Volgens de rechtbank is hier sprake van omdat de ex-werknemer zich bewust in dezelfde markt begaf als EZA, hij vanuit zijn ervaring bij EZA wist welk verzekeringspakket de beste voorwaarden bood en zich bewust heeft gemanifesteerd als een directe concurrent van EZA.

De rechtbank heeft EZA verzocht de schade op te maken. Een eerste schatting van het advieskantoor is dat die schadelast tot nu toe in ieder geval ruim € 114.000 bedraagt. Op 17 december van dit jaar komt de zaak weer op de rol van de rechtbank.

Reageer op dit artikel