nieuws

Verzekeraars minder kwijt aan rampen in 2013

Branche

De totale schade door rampen is vorig jaar uitgekomen op € 101 mld, zo heeft Swiss Re becijferd. Daarvan kwam € 33 mld voor rekening van verzekeraars. De grootste verzekerde schades deden zich voor in Europa: overstromingen en hagelstormen in met name Duitsland zorgden voor een kostenpost van meer dan € 15 mld, waarvan een kleine € 6 mld was gedekt door verzekeraars.

Verzekeraars minder kwijt aan rampen in 2013

Daarmee is 2013 voor de verzekeringsbranche een aanmerkelijk minder kostbaar rampenjaar geworden dan 2012: toen moesten zij met € 59 mld nog bijna het dubbele aan rampschadevergoedingen betalen. Bijna € 27 mld van de schade-uitkeringen had betrekking op natuurrampen.
Hoewel ook de financiële schade door rampen is teruggelopen (die bedroeg in 2012 nog € 142 mld), is het aantal dodelijke slachtoffers juist toegenomen: van 14.000 naar 26.000.

Azië kreeg het door twee stormen het zwaarst voor de kiezen: de orkanen Haiyan (€ 9 mld) en Fitow (€ 7,5 mld) veroorzaakten de grootste geldelijke verliezen. Daarvan was maar een klein deel (rond de 10%) verzekerd. De meeste verzekeringspenningen (€ 3 mld) werden betaald naar aanleiding van overstromingen in het voorjaar in Duitsland, Tsjechië, Polen en Hongarije.

Reageer op dit artikel