nieuws

Topman Dietmar Noelle: ‘Problemen met Quantum-product raken Nederland niet’

Branche

De problemen die zijn ontstaan met een unit-linkedverzekering die Quantum Leben in Duitsland aanbiedt, hebben geen enkele consequentie voor klanten die in ons land een aov of overlijdensrisicoverzekering hebben lopen bij de Liechtensteinse verzekeraar. Dat zegt Quantum Leben-topman Dietmar Noelle desgevraagd.

Topman Dietmar Noelle: ‘Problemen met Quantum-product raken Nederland niet’

Het Duitse Handelsblatt berichtte gisteren over miljoenen euro’s die klanten zouden zijn kwijtgeraakt door malversaties bij een fonds waarin werd belegd via de levenpolis Select Investment Bond. Noelle geeft tekst en uitleg over wat er is gebeurd.

Nederlandse klanten die via TAF een Quantum-product hebben, zijn ongerust. Is dat terecht?
“De situatie in Duitsland heeft geen enkele invloed op producten die in Nederland worden aangeboden. Het gaat om beleggingsgelden die Duitse verzekerden hebben ingelegd in een specifiek beleggingsfonds. Wij hebben daar geen risicodragende rol in en doen daar dan ook geen reserveringen voor. Onze financiële positie wordt hierdoor dus niet geraakt. De producten die in Nederland door Quantum worden aangeboden, zijn daarnaast in grote mate herverzekerd bij een van de grootste herverzekeraars van de wereld.”

Bij welk product spelen de problemen?
“Een deel van onze klanten heeft via ons united-linkedproduct geïnvesteerd in een zogeheten factoringfonds van vermogensbeheerder Argyle. Om precies te zijn: het gaat om Class S van het Argyle Fonds met als kenmerk ISIN KYG0465AAD07. Dat financiert vorderingen voor. Sinds 2008 heeft dat fonds jaarlijks rond de 10% aan rente opgeleverd voor de polishouders.”

Wat is er nu precies misgegaan?
“Investeringen in het fonds lopen via onafhankelijke kredietadviseurs. In 2012 kwam aan het licht dat de rentebetalingen via een van die kredietadviseurs niet meer zo hoog waren als verwacht. Na een onderzoek is een liquidatieprocedure gestart. De betrokken adviseur was verantwoordelijk voor het beleggen van circa 35% van de ingelegde bedragen. Wij hebben dit in 2012 al gemeld aan de Liechtensteinse toezichthouder FMA en aan betrokken klanten. Het is onduidelijk waarom dit nu opeens in de pers terecht is gekomen.

Wat zijn de gevolgen voor de klanten die dit product hebben?
“Naar verwachting kan over de 35% die het betreft, geen rendement worden gemaakt. Het rendement over de resterende 65% wordt zoals voorheen gewoon uitgekeerd. In het betreffende fonds kan momenteel niet worden belegd. Het gaat hier ook niet om een garantieproduct, zoals is gesuggereerd. Het risico ligt dus volledig bij de verzekerden.”

Welke oplossing biedt Quantum Leben aan klanten?
“Argyle heeft aan alle klanten met een Select Investment Bond het voorstel gedaan om te beleggen in een ander fonds. Daarbij worden geen kostenopslagen gerekend zolang het rendement onder de 9,25% op jaarbasis ligt. Daarmee moet het rendementsverlies worden gecompenseerd.”

Reageer op dit artikel