nieuws

AFM stelt DVD-generator beschikbaar

Branche

De AFM heeft de DVD-generator beschikbaar gesteld. Financieel dienstverleners kunnen de softwareapplicatie downloaden van de website van de toezichthouder en daarmee een standaard dienstverleningsdocument maken.

AFM stelt DVD-generator beschikbaar

De generator zou een week geleden al beschikbaar komen, maar technische problemen zorgden voor uitstel. Per 1 juli moeten alle financiële dienstverleners een standaard dvd verstrekken voor producten die onder het provisieverbod vallen.
Het dvd wordt gebaseerd op een van de vier zogeheten dienstverleningsvragen: hypotheek, pensioen, risico’s afdekken en vermogen opbouwen. Beschikt de dienstverlener over een ‘productdienstcombinatie’ voor de betreffende dienstverleningsvraag, dan mag hij een DVD aanmaken. De AFM heeft een handleiding voor de DVD-generator gemaakt. Voor vragen is het Ondernemersloket (tijdens kantooruren) beschikbaar via telefoonnummer 0900 6800 680.

Reageer op dit artikel