nieuws

Akkoord over nieuwe cao NN-medewerkers

Branche

ING en de vakorganisaties hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor ING Verzekeren en ING Investment Management. Het resultaat geldt voor de circa 7.000 medewerkers in Nederland, die hoofdzakelijk werken bij Nationale-Nederlanden (6.000 medewerkers). De cao heeft een looptijd van 3 jaar en treedt met terugwerkende kracht in werking van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015. Het huidige sociaal plan wordt vrijwel ongewijzigd verlengd voor dezelfde periode. De bonden moeten het resultaat nog wel aan hun leden voorleggen.

Akkoord over nieuwe cao NN-medewerkers

De focus in de cao ligt op blijven werken, vooral in het licht van de aangekondigde reorganisatie waarbij tot medio 2014 ongeveer 1.350 wernemers hun baan verliezen. ING committeert zich in het akkoord tot het investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers, via blijvende ontwikkelmogelijkheden en elke 3 jaar een loopbaancheck. Mensen die toch hun baan verliezen kunnen een beroep doen op het nu verlengde sociaal plan. In ruil hiervoor zijn de bankverzekeraar en de vakorganisaties een zeer gematigde loonontwikkeling overeengekomen. In 2013 en 2014 zijn er geen algemene loonsverhogingen. Per 1 oktober 2015 stijgt het vaste salaris met 0,5%. Daarnaast worden de percentages van de beoordelingverhogingen verlaagd en worden garanties uit het verleden geleidelijk afgebouwd. Medewerkers houden wel de mogelijkheid van een variabele beloning van 6 tot 8% van het jaarinkomen als de eigen prestaties, de waardering van de klanten en de financiële prestaties voldoen aan de doelstellingen.
“In het proces van co-creatie gaven medewerkers bij CNV aan dit sociaal plan belangrijker te vinden dan loonsverhoging”, aldus CNV Dienstenbond. “We zijn blij dat onze leden deze keuze gemaakt hebben en daarmee de thema’s solidariteit en perspectief een belangrijke plaats geven in de cao van ING Verzekeren.”
 

Reageer op dit artikel