nieuws

Nederlandse banken krijgen geen uitzondering voor hun hypotheken

Archief

Er is hard voor gelobbyd, maar het is niet gelukt. Nederlandse banken krijgen in de lopende balanstest geen uitzonderingspositie van de Europese Centrale Bank (ECB) bij de beoordeling van hun hypotheekportefeuilles. Dat zegt toezichthouder Armand Schouten van DNB tegen het FD.

Nederlandse banken krijgen geen uitzondering voor hun hypotheken

De ECB is in aanloop naar de overdracht van het nationale bankentoezicht aan Frankfurt al enige tijd bezig met de meest omvangrijke test van de bankbalansen die ooit is uitgevoerd. Eind oktober worden daar de uitkomsten van bekendgemaakt.

Banken die niet voldoende kapitaal blijken aan te houden, moeten dat binnen zes maanden aanvullen.

De hypotheekportefeuille van de Nederlandse banken is in dit verband al enige tijd inzet van een stevige lobby. Nederlandse banken hebben er onder meer via de Nederlandse Vereniging van Banken voor gepleit dat hun enorme hypotheekportefeuilles onder het huidige en relatief soepele regime blijven vallen, ook als de ECB straks het toezicht overneemt.

Maar Armand Schouten van DNB zegt nu tegen het FD: “Er is niets aangepast voor Nederland en er gelden gewoon de regels die voor iedereen gelden.”

Achtergrond is dat Nederlandse banken momenteel in verhouding weinig kapitaal hoeven aan te houden tegenover nauwelijks risicovol geachte Nederlandse hypotheken. De banken zijn bang dat als hun portefeuilles straks anders worden beoordeeld en een zwaardere risicoweging krijgen, ze miljarden meer kapitaal moeten aanhouden.

Reageer op dit artikel