nieuws

Beursdip remt resultaat ONVZ ONVZ Zorgverzekeraar zag in 2011 het

Archief

geconsolideerde resultaat met _ 1,3 mln afnemen van _ 25,1 mln naar _ 23,8 mln

Een lagere opbrengst uit beleggingen wordt als belangrijkste reden gegeven. Deze post neemt in 2011 af van : _ 11,3 mln tot _ 5,0 mln. In 2009 was deze post nog goed voor 23,3 mln. De omzet (premies en bijdragen) neemt toe van _ 794,16 mln tot _ 883,9 mln. Het daarin opgenomen bruto premie-inkomen bedroeg _ 520,29 mln (2010: _ 488,92 mln). De bruto schadelast neemt toe van _ 743,38 mln naar _ 830,06 mln, hetgeen in 2011 neerkomt op een schaderatio van 92,6%. ONVZ weet dit percentage al enige jaren stabiel te houden. Datzelfde geldt voor de bedrijfskosten. Deze zijn met _ 48,13 mln een fractie lager dan in 2010. ONVZ heeft 322 medewerkers in dienst om haar 402.000 verzekerden/leden te bedienen. De wettelijkvereiste solvabiliteit bedraagt voor de holdinglabels ONVZ Ziektekostenverzekering en ONVZ Aanvullende Verzekering gezamenlijk _ 85,5 mln. De aanwezige solvabiliteit ultimo 2011 bedraagt echter _ 214,9 mln (2010: _ 191,2 mln) en voldoet derhalve ruim voldoende aan deze eis. De solvabiliteitsmarge is toegenomen tot 252,4%. ONVZ is van mening dat voor een financieel gezonde bedrijfsvoering en vanuit een goede voorbereiding op de invoering van Solvency II, een solvabiliteitsmarge van ten minste 200% noodzakelijk is. In 2009 en 2010 bedroeg deze marge bij ONVZ 212,1% respectievelijk 230,8%.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.