nieuws

NZa ziet ruimte voor nieuwe zorgverzekeraars

Archief

Onderzoek door de Nederlandse Zorgautoriteit wijst uit dat er voldoende ruimte op de zorgverzekeringsmarkt is voor nieuwe zorgverzekeraars. “Wie zich op de markt wil begeven, moet wel drempels nemen. Maar die zijn ook nodig vanwege de publieke belangen in de zorgsector”, concludeert de NZa.

NZa ziet ruimte voor nieuwe zorgverzekeraars

De Zorgautoriteit deed onderzoek naar toetredingsdrempels. Een van de drempels zijn de eisen rondom startkapitaal, de Solvency II regels. Ook de vaak complexe regels op de zorgverzekeringsmarkt kunnen een drempel zijn. Zo zorgt het systeem van risicoverevening ervoor dat verzekeraars pas heel laat precies weten waar zij financieel aan toe zijn. Bij risicoverevening wordt ieder jaar vooraf bekeken hoe de groep verzekerden eruitziet en worden verzekeraars die veel risicovolle verzekerden hebben hiervoor gecompenseerd. Op verzoek van het ministerie heeft de NZa ook aanbevelingen gedaan om drempels weg te nemen.
Goed nieuws voor Anno12 die dit jaar als nieuwe zorgverzekeraar de markt wil betreden. De NZa verwacht overigens niet dat er veel meer nieuwe zorgverzekeraars bijkomen als deze drempels er niet meer zijn.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.