nieuws

Klant ontbindt contract na niet melden afsluitprovisie

Archief

Hoger beroep

Tomorrow wil dat de overeenkomst in stand blijft en spant een kort geding aan. In eerste instantie krijgt de intermediair gelijk. Het gaat immers, zo vonnist de rechtbank in juni 2011, om provisie die niet ten koste van de premie komt: het overeengekomen allocatiepercentage van 95,06 wordt niet aangetast.
In hoger beroep aangespannen door IMC denkt Hof Amsterdam er anders over. In 2007 bestonden er weliswaar nog geen wettelijke regels voor het vermelden van de omvang van de beloning, maar in dit geval zijn er expliciet vragen gesteld door PWC. Tomorrow had volledig moeten antwoorden en de klant niet in de waan mogen laten dat de provisie volledig was ingebouwd in de 4,94%.
"Tomorrow had uit de vragen moeten begrijpen dat IMC van een extra vergoeding in deze orde van grootte op de hoogte wenste te worden gebracht", aldus het vonnis.
 
Schikken
Dat de vragen expres onvolledig zijn beantwoord, leidt het Hof ook af uit de woorden van Tomorrow-directeur Peter Sakkers die ter zitting aangeeft de provisieomvang nooit te vermelden "omdat klanten anders maar zouden schrikken van die grote bedragen". Hij voert aan dat hij in de problemen komt als IMC wegvalt. Een deel van zijn personeel heeft dan geen werk en 'een aanmerkelijk deel' van de onverdiende provisie moet wellicht worden gerestitueerd aan Avéro. Het Hof laat zich niet vermurwen. Door het schenden van de mededelingsverplichting is een onherstelbare vertrouwensbreuk ontstaan en daarmee is de ontbinding van de overeenkomst door IMC rechtsgeldig. Het wordt Tomorrow verboden om contact op te nemen met werknemers van IMC; het kantoor moet gedogen dat mutaties rechtstreeks of via een andere adviseur lopen.
 
Directeur Peter Sakkers wil niet inhoudelijk op de zaak reageren, maar laat weten verdere juridische stappen te gaan ondernemen. Ook Avéro weigert om bijzonderheden prijs te geven. "Wij zijn juridisch geen partij in deze zaak. Daarnaast zijn we met IMC in gesprek over deze pensioenregeling."
Over de omvang van het pensioencontract wil Avéro niets zeggen en ook IMC zwijgt daar desgevraagd over. Wel is duidelijk dat de pensioenverzekeringsovereenkomst gold voor IMC en haar dochterondernemingen. IMC is een Nederlands bedrijf met vijf buitenlandse vestigingen. De hoofdvestiging in Amsterdam telt 151 medewerkers, zo meldt het jaarverslag over 2010.

Reageer op dit artikel