nieuws

Stabiel eerste kwartaal voor Delta Lloyd

Archief

Delta Lloyd heeft het bruto premie-inkomen in het eerste kwartaal van 2012 gestabiliseerd op € 1,5 mld, waarvan € 1.053 mln leven en € 490 mln schade. De hypotheekproductie kelderde naar € 245 mln, waar deze in het eerste kwartaal van 2011 nog € 857 mln bedroeg. “In lijn met de marktontwikkelingen”, zegt Delta Lloyd. De saldi banksparen zijn bijna verdubbeld tot € 1.514 (832) mln.

Stabiel eerste kwartaal voor Delta Lloyd

Volgens bestuursvoorzitter Niek Hoek zijn de solvabiliteit en commerciële slagkracht van Delta Lloyd goed op peil gebleven. “Onze distributiekracht is verder verbeterd, waarbij ABN Amro Verzekeringen een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe polissen heeft ingebracht en ons toekomstige verdienpotentieel heeft versterkt.” Het eigen vermogen op Delta Lloyd's, op marktwaarde gewaardeerde, balans daalde in het eerste kwartaal naar € 3,0 mld (ultimo 2011: € 3,9 mld). Dit was met name te wijten aan het effect van de aanzienlijke verkrapping van de spread op de waarde van de verplichtingen, die slechts gedeeltelijk werd gecompenseerd door een stijging van de waarde van de bezittingen.

Reageer op dit artikel