nieuws

Actie op komst bij Delta Lloyd?

Archief

Komende vrijdag 27 januari vindt weer een poging plaats om de onderhandelingen over een nieuwe cao en sociaal plan bij Delta Lloyd vlot te trekken. De bonden hopen dat de medewerkers van Delta Lloyd die poging kracht bij willen zetten door die ochtend ‘een helder signaal’ af te geven. Hoe? “U zult vrijdagochtend merken hoe we u vragen aan Delta Lloyd te laten weten dat ook u vindt dat werknemers gaan voor een beter loonbod en voor minder werkdruk”, luidt het.

Actie op komst bij Delta Lloyd?

"De huidige cao van Delta Lloyd bevat veel mogelijkheden om te werken aan duurzame inzetbaarheid. Toch zien we de werkdruk stijgen en hebben we sterk de indruk, dat door de opstelling van het management de werksfeer er op veel afdelingen bepaald niet op vooruit gaat", aldus CNV-onderhandelaar Jolien Dekker. CNV Dienstenbond verwacht dat veel medewerkers in het nu lopende medewerkerstevredenheidsonderzoek zullen aangeven dat ze de matige cao-voorstellen en de verhoging van de werkdruk ervaren als een gebrek aan respect voor hun inzet, dat een negatief effect heeft op het werkplezier. Struikelblok in de onderhandelingen is de tegenstrijdigheid tussen de vele (ook elkaar opvolgende) tijdelijke contracten bij medewerkers en de bepaling in de cao dat een dienstverband in het algemeen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. "De vakbonden vinden dat voor de vaste formatie zo veel mogelijk vaste contracten gebruikt moeten worden, met alle rechten die daarbij horen. Ook dit is een teken van respect en waardering voor de inzet van werknemers", aldus CNV Dienstenbond.

Reageer op dit artikel