nieuws

Commissie CFD wil van De Jager 5-jarig assessment

Archief

De Commissie CFD heeft minister De Jager een brief gestuurd met onder meer het voorstel om de PE-termijn van 18 maanden te laten vervallen en te vervangen door een systeem waarbij alle diplomahouders eens in de vijf jaar een vakinhoudelijk assessment moeten doen dat gebaseerd zou moeten zijn op de product-, dienst- en klantcombinaties waarin de desbetreffende financieel adviseurs actief zijn.

Commissie CFD wil van De Jager 5-jarig assessment

Het assessment zou kunnen worden afgenomen op de manier waarop de AFM nu elk jaar de bedrijfsvoering van financieel adviseurs toetst, aldus de Commissie CFD.
Op dit moment treft het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) voorbereidingen om aan deze PE-programma's een examentoets toe te voegen, schrijft de commissie aan De Jager. Dit  betekent concreet dat straks elke financiële dienstverlener verplicht is elke anderhalf jaar examen te doen. Dat is meer dan alleen een forse administratieve belasting, meent de Commissie.
"Bij het totstandkomen van de WFT is ooit afgesproken dat een PE-programma alleen zou worden vastgesteld bij van belang zijnde actualiteiten. Dat spoort niet met de huidige vaste cyclus van 18 maanden, zoals de praktijk uitwijst. Door hardnekkig vast te houden aan deze 18-maandentermijn zijn er inmiddels  "flinterdunne, uit trivialiteiten opgebouwde WFT-PE-programma's vastgesteld, maar soms ook heel belangrijke onderwerpen uitgesteld", aldus de CFD. "De drijfveer achter de PE-gedachte was ooit om te voorkomen dat financieel dienstverleners met verouderde kennis actief zijn, maar in de praktijk bevordert dit systeem dat juist", schrijft de commissie aan De Jager.  

Reageer op dit artikel