nieuws

‘Provisiereserves komen in 2013 wellicht bij klant terecht’

Archief

Toezichthouder AFM vindt dat terug te betalen afsluitprovisie bij voortijdige beëindiging van een complex product niet in rekening mag worden gebracht bij een polishouder. Dat kan er in de ogen van Bureau D&O toe leiden dat gereserveerde provisiegelden die ná ingang van het provisieverbod nog moeten worden uitgekeerd, door aanbieders aan de klant worden betaald en niet aan de adviseur.

‘Provisiereserves komen in 2013 wellicht bij klant terecht’

"Met dit standpunt lijkt de AFM te kiezen voor de visie dat de gereserveerde provisie in het kader van de adviesmatch geen uitgestelde vergoeding voor het sluiten van de verzekering is, maar een reserve voor door het intermediair nog te verrichten werkzaamheden", zo interpreteert Bureau D&O. "Formeel zou de gereserveerde provisie dan moeten worden uitgekeerd aan de klant, die daaruit dan weer de doorlopende dienstverlening van de adviseur kan bekostigen."
In de zogeheten adviesmatchregels is vastgelegd dat de afsluitprovisie evenredig moet worden verminderd als een overeenkomst tijdens de eerste vijf jaar na de totstandkoming door onnatuurlijk verval vroegtijdig wordt beëindigd. De terugboekprovisie door de klant laten betalen komt erop neer dat deze moet betalen voor inspanningen die (nog) niet verricht zijn, vindt de AFM. "Een dergelijke handelwijze is in strijd met het doel en de strekking van de terugboekregeling en past niet in het huidige beeld van het centraal stellen van het klantbelang", aldus de toezichthouder.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels

Reageren kan op twee manieren.

Meld uzelf als gebruiker aan, uw naam verschijnt dan automatisch bij de reacties.

Of vink de optie gast aan en reageer onder eigen naam of een schuilnaam. Inlog en wachtwoord zijn dan niet nodig. Het kan maximaal 1 minuut duren voordat uw reactie zichtbaar wordt.

Een e-mailadres wordt altijd gevraagd maar nooit getoond.