nieuws

Uitleg Hoge Raad over zorgplicht assurantietussenpersoon

Archief

De Hoge Raad der Nederlanden heeft vorige week uitspraak gedaan in een zaak waarin Aon Nederland als assurantietussenpersoon aansprakelijk was gesteld door een juwelierszaak. Het beroep van de juwelier, die na een overval werd geconfronteerd met niet gedekte schade, is afgewezen door de Hoge Raad, die in de motivering nadere uitleg geeft over de reikwijdte van de zorgplicht van een assurantietussenpersoon.

Uitleg Hoge Raad over zorgplicht assurantietussenpersoon

De kwestie gaat terug tot 2003, toen de risicodragers van de Juweliers Totaal Polis van Aon (een pool van verzekeraars, met Nassau voor 30% als leidende maatschappij) de voorwaarden per 1 mei aanscherpten. Onderdeel daarvan was de invoering van een 'exclusieve merken-clausule', die maakte dat onder meer horloges van het merk IWC niet meer in de etalage van een juwelier mochten liggen. De winkel werd op 17 juli 2003 overvallen, waarbij onder meer voor € 57.000 aan IWC-horloges uit een stuk geslagen etalage werden gestolen. Die schade weigerde Nassau te vergoeden.
De rechtbank Rotterdam achtte dat eind 2005 terecht en in 2009 bekrachtigde het Gerechtshof in Den Haag dit vonnis. De juwelier liet daarna zijn grieven tegen Nassau vallen en daagde alleen Aon voor de Hoge Raad, die de makelaar vorige week heeft vrijgepleit. In de motivatie geeft het hoogste rechtscollege nadere uitleg over de reikwijdte van de zorgplicht, waaraan Aon op de punten "know your customer, waarschuwingsplicht en plicht geen valse verwachtingen te wekken" heeft voldaan. Zo hoefde Aon de juwelier niet telefonisch nog eens expliciet te waarschuwen voor de dekkingsbeperkingen, nadat eerder een "duidelijk en niet mis te verstane" brief met bijlage alsmede de polis met begeleidende brief was gestuurd.

Reageer op dit artikel