nieuws

Kleintjes betalen minder, groten juist meer WGA-premie

Archief

Uitvoeringsbedrijf UWV heeft de WGA-premies voor 2012 bekend gemaakt. De gemiddelde premie voor de bij het UWV verzekerde werkgevers gaat met meer dan een tiende omlaag van 0,62% naar 0,55%. Grote werkgevers gaan echter juist meer premie betalen. Daar profiteren de kleine ondernemers het meest van.

Kleintjes betalen minder, groten juist meer WGA-premie

Naar aanleiding van de tussenevaluatie van de WGA heeft het kabinet besloten de minimumpremie voor grote werkgevers voortaan op een kwart van de gemiddelde premie te bepalen. Dit resulteert voor grote werkgevers met een laag risico in een premieverhoging van 0,07% naar 0,13%.
De hogere premieopbrengsten van grote werkgevers én het interen op het vermogensoverschot maken het mogelijk om de premie voor andere bedrijven juist te verlagen. Zo loopt de minimumpremie voor kleine werkgevers bijvoorbeeld terug van 0,56% naar 0,48%.
De WGA-premie is één van de premies die moeten worden betaald voor de financiering van de arbeidsongeschiktheidslasten. Werkgevers hebben de keuze om het WGA-risico publiek te verzekeren via het UWV of het risico voor eigen rekening te nemen. In het laatste geval betalen zij zelf de uitkeringen of verzekeren zij het risico bij een particuliere verzekeraar. Het UWV heeft op de eigen website een WIA-wijzer geplaatst, waarmee werkgevers een indicatie van hun premiehoogte kunnen krijgen.

Reageer op dit artikel