nieuws

Klachteninstituut Kifid neemt afscheid van directeur

Archief

Kees Oosterholt is afgetreden als algemeen directeur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Oosterholt was de eerste directeur van Kifid, dat in 2007 ontstond als resultaat van een fusie van de klachten- en geschilleninstanties van de banken, verzekeraars, tussenpersonen en de effectenbranche.

Klachteninstituut Kifid neemt afscheid van directeur

Oosterholt heeft zijn taken overgedragen aan het zittende managementteam. Dat zal de volgende fase, waarin Kifid wordt omgevormd tot "een in alle opzichten onafhankelijk en maatschappelijk beter verankerd klachteninstituut", ter hand zal nemen. In verband met deze aanpassing van de organisatiestructuur is een plan van aanpak opgesteld, dat eind september 2011 door het bestuur wordt vastgesteld, aldus Kifid.
"Kern van dit vernieuwingsproces is dat de inhoudelijke en facilitaire ondersteuning van de Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening worden ondergebracht in een platte, meer aangescherpte organisatie voor klachtenbehandeling." Genoemde maatregelen komen tegemoet aan de wensen van de minister van Financiën op het gebied van 'governance' van het instituut en zijn het resultaat van verschillende aanbevelingen, waaronder het bekende rapport 'Van Delden', aldus Kifid.

Reageer op dit artikel