nieuws

Commissie moet toezien op principes verzekeraars

Archief

Minister De Jager heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat er een “onafhankelijke monitoringcommissie governanceprincipes verzekeraars” in het leven is geroepen. De commissie moet toezien op de naleving van een sectorbrede code voor verzekeraars, analoog aan de code voor de banken, wat een aanbeveling is van de Commissie De Wit.

Commissie moet toezien op principes verzekeraars

De 'governanceprincipes' hebben onder meer betrekking op een cultuurverandering (de klant centraal), productgoedkeuringsproces, risicomanagement, beloningsbeleid en "het functioneren van de raad van commissarissen en de raad van bestuur binnen de specifieke functie en verantwoordelijkheden van een verzekeraar". De commissie moet de naleving hiervan inventariseren, onduidelijkheden signaleren en voorstellen voor aanpassingen doen. Voor verzekeraars geldt ten aanzien van de commissie het 'pas toe of leg uit'-beginsel.
De commissie is in samenspraak met het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland en de Federatie Onderlinge Verzekeraars samengesteld. Ferdinand Grapperhaus (advocaat en SER-lid) is – tot maart 2013 – benoemd tot voorzitter van de 'monitoringcommissie'. De overige commissieleden zijn Hein Albeda (adviseur), Sybilla Dekker (ex-minister van VROM), Jan Helderman (accountant, ex-Nivra-voorzitter) en Ingrid Visscher (ex-Aegon en Delta Lloyd, nu directeur Unicef). Ieke van den Burg, voorzitter van de Stichting Toetsing Verzekeraars, zal als adviseur van de commissie optreden.

Reageer op dit artikel