nieuws

Boete AFM voor DVHHB

Archief

De AFM heeft een voormalige vestiging van Huis & Hypotheek in Beverwijk, die tegenwoordig opereert onder de naam DVHHB, een boete van € 6.000 opgelegd omdat het bedrijf in vier van de zes onderzochte klantdossiers voor advies over het sluiten van een hypotheek en betalingsbeschermers onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de doelstellingen en de risicobereidheid van de cliënten.

Boete AFM voor DVHHB

Verder heeft DVHHB zich in vijf dossiers onvoldoende op de hoogte gesteld van de financiële positie, kennis en ervaring van de cliënt. Zo blijft onduidelijk waarom in een van de onderzochte dossiers een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) werd gesloten, zo schrijft de AFM in het boetebesluit, omdat uit het dossier bleek dat de verzekerde al beschikte over een KEW en verder nergens wordt beargumenteerd waarom er nog een nieuwe kapitaalverzekering werd geadviseerd. Voor een andere cliënt werd een aov gesloten, waarbij het verzekerde maandbedrag van € 500 onvoldoende werd onderbouwd en waarbij evenmin is toegelicht waarom voor een koopsomconstructie is gekozen.
Door zich onder andere onvoldoende op de hoogte te stellen van de wensen van de klant, diens kennis niet te toetsen en wel verkregen informatie onjuist te interpreteren heeft het bedrijf in strijd gehandeld met WFT artikel 4: 23, aldus de AFM.
De onderzochte klantdossiers komen allen uit de periode 27 april tot en met 6 juli 2009, toen DVHHB nog actief was onder de naam Huis & Hypotheek. Sinds 5 juli 2010 beschikt het bedrijf niet meer over een vergunning van de AFM.

Reageer op dit artikel