nieuws

AFM: Wees kritisch op samenwerking

Archief

In een nieuwsbrief geeft toezichthouder AFM financiële dienstverleners enkele “praktische tips”. Die zijn onder meer gericht op samenwerkingsvormen met andere ondernemingen. De AFM wijst op het wettelijke voorschrift om vóór aanvang van de samenwerking te controleren of de onderbemiddelaar een vergunning heeft voor de juiste productdienstcombinaties en die controle tenminste eens per jaar te herhalen.

AFM: Wees kritisch op samenwerking

De AFM adviseert de controle zelfs meerdere malen per jaar uit te voeren. "Bij deze controles maakt u gebruik van het openbare vergunningenregister op de website van de AFM. Een partij die onder uw naam, en voor uw rekening en risico financiële diensten verleent, hoeft niet over een vergunning te beschikken." Samenwerken met zo'n partij is in de ogen van de toezichthouder echter risicovol. "Misstappen van die partij worden u namelijk aangerekend en kunnen zelfs gevolgen hebben voor uw vergunning. Ga een samenwerking met zo'n partij dus alleen aan als u volledige controle heeft over haar werkzaamheden en dat ook kunt aantonen."
Deze week legde de AFM nog een boete op aan franchiseketen Lifetime Hypotheken voor het niet controleren van de betrouwbaarheid van klantmedewerkers.
De AFM roept financiële dienstverleners verder op "aan consumenten en andere marktpartijen te tonen dat u een vergunning heeft, bijvoorbeeld op uw website". Hierbij mag niet het logo van de AFM worden gebruikt. "De AFM wil voorkomen dat consumenten de indruk krijgen dat de AFM websites ondersteunt of heeft goedgekeurd."

Reageer op dit artikel