nieuws

Wellicht toets verplicht bij directe aankoop complex product

Archief

Het ministerie van Financiën overweegt “een kennis- en ervaringstoets” verplicht te stellen voor consumenten die een complex product direct, zonder advies willen aanschaffen. Die mogelijkheid is opgenomen in een wetsvoorstel dat de Wet op het financieel toezicht (WFT) op onderdelen wijzigt. Marktpartijen hebben een maand de tijd om op de conceptregeling te reageren.

Wellicht toets verplicht bij directe aankoop complex product

"Op dit moment kan de consument zonder waarschuwing kiezen om een complex financieel product af te nemen zonder advies, terwijl hij mogelijk de risico's daarvan niet in kan schatten", zo staat in een toelichting op het wetsvoorstel vermeld. Daarin wordt een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt dat "een
financiële dienstverlener die ten aanzien van bepaalde producten een kennis- en ervaringstoets dient af te nemen, wanneer de consument deze wenst af te nemen zonder advies". Een dergelijke toets bestaat al bij producten die vallen onder de Mifid-regelgeving, zo licht het ministerie toe. "Hierdoor wordt de consument bewust gemaakt van zijn financiële inzicht en de vraag of hij in staat is een afgewogen keuze te maken voor een financieel product. Indien dat niet het geval is, dient de consument gewaarschuwd te worden dat het verstandig is advies in te winnen." Doel is consumenten een vorm van bescherming te bieden bij het afsluiten van een financieel product zonder advies. "Het uitgangspunt is en blijft dat een consument zelf kan kiezen voor een distributiekanaal en dus de keuze heeft of hij voor de aanschaf van een financieel product advies inwint."

Reageer op dit artikel