nieuws

‘We zien groei in de zakelijke schademarkt’

Archief

Wat zijn de adviesterreinen?

Verzekerbare arbeidsvoorwaarden met als specialisaties (collectief) pensioen en inkomen, verzuim en zorg, risicomanagement en bedrijfsmatige schadeverzekeringen en. Ook zijn wij adviseurs voor dga's en zzp's. De belangrijkste adviesterreinen voor de particuliere portefeuille zijn: leven en schade met als belangrijkste component het begeleiden van expiraties bij onder andere levenpolissen.
 
Welke rol speelt internet in de bedrijfsvoering?
Internet is onderdeel van onze bedrijfsvoering, nu vooral gericht op het soepel laten verlopen van onder andere mutaties bij de vele pensioencontracten. Daarnaast introduceren we binnenkort onze nieuwe website waarmee we de dialoog met onze bestaande en nieuwe relaties willen verstevigen.
 
Voornaamste marktgebied?
We werken landelijk, maar met een concentratie in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. We richten ons vooral op bedrijven die tussen de 25 en de 150 werknemers in dienst hebben. Ook onze groeiscenario's hebben betrekking op dit segment. Vanuit onze specialisatie, collectieve pensioenen en verzuim, inkomen en zorg, merken we een groei in de zakelijke schademarkt.
 
Wie heeft of hebben de branche de meeste schade berokkend?
Geen specifieke naam van een persoon of organisatie; we zitten met z'n allen in een veranderingsproces waarbij de een het beter en sneller oppakt dan de ander. Laten we elkaar steunen in plaats van schuldigen aan te wijzen.
 
Grootste ergernis in de branche?
Wij ergeren ons niet zo snel, maar ons zo nu en verbazen, doen we wel. Met name over de houding van sommige verzekeraars, de onwetendheid van de politiek en de ongenuanceerdheid van de media. Irritant is de houding van banken over hun advieskosten. Hierdoor is er echt geen gelijk speelveld.
 
Wat zijn de toekomstplannen?
Ons motto luidt: verder door kennis. We richten ons daarom op het delen van kennis met onze relaties. Hier ligt tenslotte onze toegevoegde waarde. Hierbij maken we intensief gebruik van moderne (internet)technieken.
 
Beloning door de verzekeraar of door de klant?
De klant betaalt het intermediair voor advies en begeleiding. Het intermediair zou moeten worden beloond door de verzekeraar voor de werkzaamheden die hij voor zijn rekening neemt, zoals beheer, controle, communicatie en oplossen en herstellen van fouten.
 
Al bezig met een abonnementensysteem, fee of uren factureren?
Diverse relaties bedienen wij al geruime tijd op basis van een exploitatiemodel (laten zien wat je doet) op feebasis. Voor overige relaties hebben we onlangs een beloningsmodel gekoppeld aan het aantal contracten en medewerkers, ontwikkeld. Dat bespreken we nu met ze. Bij bijvoorbeeld UWV- premieonderzoeken hanteren we al een model op basis van cure, no pay.
 
Wat is het meest opvallende nieuws de afgelopen maanden?
Dat meer dan 75 % van de pensioenadviezen niet passend dan wel ondeugdelijk zou zijn.
 
Grootste misverstand over de branche bij de consument?
Dat het voor jou als consument niet uitmaakt met welke verzekeraar of intermediair je in zee gaat, omdat het in feite 'van hetzelfde laken een pak is'.

Reageer op dit artikel