nieuws

VKG krijgt nog anderhalve ton aan DSB-provisies uitgekeerd

Archief

Serviceprovider VKG heeft met de curator van DSB Bank een schikking getroffen met betrekking tot doorlopende provisie over via VKG gesloten DSB-hypotheken en -levensverzekeringen. Circa driekwart van de _ 200.000 aan gevorderde provisie zal alsnog worden betaald.

 

Voorlopig blijft het uitgekeerde bedrag steken op _ 22.000; de rechter-commissaris heeft in juni een eerste tussentijdse uitdeling bevolen, waarbij 15% van de geverifieerde concurrente vorderingen wordt betaald. "Inmiddels is de beschikbare provisie per polis of hypotheek geboekt in de rekening-courant van juli", aldus VKG. "Voor de resterende ruim _ 124.000 blijft het afwachten", zegt directeur Levensverzekeringen Peter van der Linde. Dat bedrag is overigens een schijntje vergeleken met wat nu al aan eerste tussentijdse uitdeling is betaald: zo’n _ 355 mln.

 

VKG had sinds 2005 een volmacht voor hypotheken van DSB Bank, waarbij het bedrijf uit Hoorn zelf aanvragen mocht accepteren. "Een unieke propositie die nergens anders in de markt bestond. Ten aanzien van het bijverband waren de adviseurs vrij in de maatschappij en productkeuze." Nadat DSB Bank in oktober 2009 failliet werd verklaard, stopte ook de betaling van de doorlopende provisie, die vervolgens door VKG bij de curator werd gevorderd.

 

In de schikking die nu is getroffen, is rekening gehouden met het vervallen van het terugboekrisico over alle posten die per september 2009 liepen en het feit dat het tegoed nu in een keer wordt vastgesteld.

 

provisies vanuit Wognum.

Reageer op dit artikel