nieuws

VKG krijgt alsnog deel DSB-provisie

Archief

Serviceprovider VKG heeft met de curator van DSB Bank een schikking getroffen met betrekking tot doorlopende provisie over via VKG gesloten DSB-hypotheken en -levensverzekeringen. Circa driekwart van de gevorderde provisie, wat neerkomt op een bedrag van € 146.000, zal alsnog worden betaald.

VKG krijgt alsnog deel DSB-provisie

VKG had sinds 2005 een volmacht voor hypotheken van DSB Bank, waarbij het bedrijf uit Hoorn zelf aanvragen mocht accepteren. "Een unieke propositie die nergens anders in de markt bestond. Ten aanzien van het bijverband waren de adviseurs vrij in de maatschappij en productkeuze." Nadat DSB Bank in oktober 2009 failliet werd verklaard, stopte ook de betaling van de doorlopende provisie, die vervolgens door VKG bij de curator werd gevorderd.
In de schikking die nu is getroffen, is rekening gehouden met het vervallen van het terugboekrisico over alle posten die per september 2009 liepen en het feit dat het tegoed nu in een keer wordt vastgesteld. "Op basis hiervan is 76% van de ingediende vordering van de provisie erkend. Op 8 juni heeft de rechter-commissaris in het faillissement een eerste tussentijdse uitdeling bevolen. Over de geverifieerde concurrente vorderingen wordt 15% betaald. Inmiddels is de beschikbare provisie per polis of hypotheek geboekt in de rekening-courant van juli."

Reageer op dit artikel