nieuws

‘Verzekeraars handelen in strijd met eigen gedragscode’

Archief

Klachtenloket zet lamp op belangenverstrengeling met onderzoeksbureaus

 

Verzekeraarklachten.nl, een online klachtenloket voor consumenten die zich door hun verzekeraar benadeeld voelen, heeft in een brandbrief bij het Verbond van Verzekeraars aandacht gevraagd voor het feit dat de gedragscode Persoonlijk Onderzoek van het Verbond "in de praktijk op grote schaal wordt geschonden".

 

In deze gedragscode staat expliciet dat een door een verzekeraar ingeschakeld onderzoeksbureau niet tot het concern van diezelfde verzekeraar mag behoren. Maar volgens Verzekeraarklachten.nl "vormt een significant deel van de in ons land gevestigde expertise- en onderzoeksbureaus wel degelijk onderdeel van een verzekeringsmaatschappij." Daarbij wordt onder meer gewezen op expertisebureaus als Compander (van Univé), Garantex (van Unigarant), Iteb (van Allianz) en CED (aandelen in handen van o.a. Aegon, Achmea, ASR, Delta Lloyd en Reaal). "Deze situatie is naar onze mening onjuist, voor verzekerden verwarrend en daardoor misleidend en mogelijk onwettig", aldus woordvoerder Anton Rietveld.

 

De gedragscode Persoonlijk Onderzoek van het Verbond beschrijft de uitgangspunten voor het instellen van een persoonlijk onderzoek door een onderzoeksbureau. Volgens Rietveld is de definitie van ‘onderzoeksbureau’ zeer breed en heeft het onderzoek dat wordt uitgevoerd betrekking op het verzamelen van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de vaststelling van het recht op schadevergoeding en/of (de omvang van) verzekeringsuitkering.

 

Expertisebureaus en onderzoeksbureaus voeren volgens hem in veel gevallen door elkaar lopende werkzaamheden uit. Ze worden ook afwisselend de ene keer expertisebureau en de andere keer onderzoeksbureau genoemd, zegt hij.

 

Discrepantie

"Ik krijg bij Verzekeraarklachten.nl uiteraard veel kwesties binnen waarbij de rapportages van die bureaus zijn bijgevoegd. Ik weet dus dat die bureaus onderzoek doen naar zowel de toedracht als de hoogte van de schade, maar dat die bureaus tegelijk ook tactisch onderzoek verrichten. Ik weet ook dat het soms dezelfde personen zijn die nota bene eerst de schade regelen voor de verzekeraar en vervolgens als (tactisch) onderzoeker namens het bureau optreden. Het is dus niet zo dat de bureaus alleen maar het ene doen en niet het andere."

 

Het Verbond heeft formeel nog niet gereageerd op de vermeende discrepantie tussen de dagelijkse praktijk en de gedragscode Persoonlijk Onderzoek als het gaat om de banden tussen verzekeraars en bureaus. De woordvoerder zegt zich niet in het geschetste beeld van mogelijke belangenverstrengeling tussen schadeverzekeraars en onderzoeksbureaus te herkennen. "Verzekeraars beoordelen een ingediende schadeclaim aan de hand van de polisvoorwaarden, niet aan de hand van een vooringenomen standpunt om die claim af te wijzen", aldus de zegsman.

 

Reageer op dit artikel