nieuws

Toegenomen schadelast houdt HDI van winststijging

Archief

Industriële verzekeraar HDI Gerling en de Belgische dochter HDI-Gerling Assurances zagen vorig jaar het brutopremie-inkomen met 9% toenemen tot _ 377 (346) mln, zo blijkt uit het jaarverslag.

 

Doordat de schadelast met 17% toenam tot _ 256 (219) mln daalde het technisch resultaat tot _ 14 (22) mln. Uiteindelijk bleef door stijgende beleggingsopbrengsten en overige baten onder de streep een nettowinst over van _ 21 (19) mln.

 

HDI-Gerling zag in de branches Brand (waar ook bedrijfsschade- en technische verzekeringen onder vallen) en Transport de premie-inkomsten met zo’n 10% groeien tot respectievelijk _ 178 mln en _ 73 mln. ‘Toenemende internationale business’ is hier mede de oorzaak van. Bij aansprakelijkheids- en overige variaverzekeringen werd HDI geconfronteerd met een groot aantal overnames van Nederlandse verzekerden door buitenlandse partijen, met name in de farmaceutische en energiesector, die van directe invloed zijn geweest op deze portefeuille. Die kromp hierdoor licht tot een premievolume van _ 89 mln.

 

Reageer op dit artikel