nieuws

Resultaat Aegon in tweede kwartaal met 18% gedaald tot € 401mln

Archief

Aegon heeft last van de zwakke dollar. Hierdoor kwam het onderliggend resultaat voor belastingen dat in het tweede kwartaal in Amerika werd behaald uit op € 325 mln, 18% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Daardoor daalde het onderliggend resultaat wereldwijd in het tweede kwartaal naar € 401 (487) mln. De nettowinst bedroeg € 404 mln, tegen € 413 mln vorig jaar.

Resultaat Aegon in tweede kwartaal met 18% gedaald tot € 401mln

Het onderliggend resultaat in het Verenigd Koninkrijk en Nederland liep relatief nog harder terug. Dit was echter het gevolg van eenmalige lasten. In Nederland kwam het onderliggend resultaat voor belasting in het tweede kwartaal uit op € 74 (97) mln als gevolg van een stijging van de voorzieningen voor langlevenrisico van € 23 mln en investeringen in de ontwikkeling van nieuwe distributiekanalen. Aegon verwacht in 2011 elk kwartaal gemiddeld € 20 mln extra toe te voegen aan de voorzieningen ten opzichte van het niveau in 2010.
De totale verkopen daalden met 15% tot € 1,3 mld, vooral door ongunstige wisselkoersen. De verkoop van nieuwe levensverzekeringen daalde met name door lagere verkopen in verband met prijsaanpassingen in het Verenigd Koninkrijk en Amerika. Dit werd slechts ten dele goedgemaakt door groei in Midden- en Oost-Europa. Vergeleken met het tweede kwartaal 2010, daalde de waarde van de nieuwe productie aanzienlijk tot € 103 mln. Dit was het gevolg van hogere financieringskosten gerelateerd aan hypotheken en de verhoogde levensverwachting in Nederland, lagere omzetten in het Verenigd Koninkrijk en Spanje, de beëindiging van de verkoop van verplichte pensioenproducten in Hongarije en ongunstige wisselkoersen.
Begin augustus heeft Aegon de verkoop afgerond van zijn herverzekeringsactiviteiten, Transamerica Reinsurance, aan Scor. De totale opbrengst na belastingen bedroeg € 983,5 mln ($ 1,4 mld). Aegon schat dat de transactie een positief effect van ongeveer 13% op de solvency ratio zal hebben in het derde kwartaal van 2011.

Reageer op dit artikel