nieuws

Reglement notarissen laat ‘derdengelden’ in stand

Archief

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft een nieuw reglement opgesteld. Daarin blijft de uitzondering op de ‘beperking uitbetaling derdengelden bij onroerend goed transacties’ voor het honorarium van adviseurs in stand.

 

Notarissen zullen zich derhalve niet gaan uitspreken over wat een ‘gebruikelijk honorarium’ is voor een financieel adviseur of makelaar.

 

In het nieuwe reglement is de term ‘gebruikelijk honorarium’ zelfs vervallen. Wel is het aan de notaris of het opgegeven honorarium aan een adviseur wordt uitbetaald. Het nieuwe reglement is niet beperkt tot onroerendgoedtransacties, maar geldt voor alle transacties waarbij de notaris beterokken is.

 

De intermediairorganisaties Adfiz en OVFD verzetten zich eerder fel tegen het voornemen van de KNB om de uitbetaling van derdengelden te beperken en een ‘gebruikelijk honorarium’ voor adviseurs en makelaars vast te stellen. In de ogen van de KNB was dit honorarium maximaal 1,5% van de hoofdsom of _ 2.600. De twee koepels vonden dat notarissen hiermee op de stoel van de toezichthouder zouden gaan zitten. Op enig moment wilde de KNB de uitzondering op de uitbetaling van derdengelden zelfs volledig schrappen, waardoor betalingen uit het hypotheekbedrag aan hypotheekadviseurs of makelaars zelfs onmogelijk zouden worden.

 

Reageer op dit artikel