nieuws

Premieomzet ING groeit 8% in ons land

Archief

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van ING heeft in het tweede kwartaal de brutopremieomzet met 8% weten te vergroten tot € 1.214 (1.122) mln, onder meer dankzij een nieuwe productie van € 88 (67) mln. Het onderliggend resultaat is gedaald tot € 291 (314) mln.

Premieomzet ING groeit 8% in ons land

De operationele marge in het verzekeringsbedrijf is (Benelux-breed) toegenomen tot € 145 (46) mln door betere sterfteresultaten en door het beëindigen van een contract met een groot pensioenfonds; dat laatste leverde een extra marge van € 70 mln op. Het schadebedrijf verbeterde het operationeel resultaat in de Benelux tot € 66 (48) mln dankzij minder claims op ziekte- en ongevallenverzekeringen en een vrijval van voorzieningen in de branche Brand.
Gemeten over de eerste zes maanden boekt ING in ons land dankzij het tweede kwartaal een kleine toename van de brutopremie tot € 3.839 (3.779) mln, terwijl de productie juist vooral dankzij het eerste kwartaal plust tot € 249 (183) mln. Het onderliggend resultaat van het verzekeringsbedrijf is gedaald tot € 336 (489) mln.
De integratie van het Nederlandse verzekeringsbedrijf, die jaarlijks een besparing van € 100 mln moet opleveren, wordt naar verwachting in het vierde kwartaal afgerond. "Daarmee wordt de integratie een jaar eerder gerealiseerd dan gepland."

Reageer op dit artikel