nieuws

Premieomzet ING groeit 8%

Archief

Allianz boekt iets lager inkomen Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van ING heeft in het tweede kwartaal de brutopremieomzet met 8% weten te vergroten tot _ 1.214 (1.122) mln, onder meer dankzij een nieuwe productie van _ 88 (67) mln. Bij Allianz is sprake van een lichte omzetdaling. Het onderliggend resultaat is bij de Nederlandse verzekeringstak van ING gedaald tot _ 291 (314) mln. De operationele marge in het verzekeringsbedrijf is (Benelux-breed) toegenomen tot _ 145 (46) mln door betere sterfteresultaten en door het beëindigen van een contract met een groot pensioenfonds; dat laatste leverde een extra marge van _ 70 mln op. Het schadebedrijf verbeterde het operationeel resultaat in de Benelux tot _ 66 (48) mln dankzij minder claims op ziekte- en ongevallenverzekeringen en een vrijval van voorzieningen in de branche Brand. Gemeten over de eerste zes maanden boekt ING in ons land dankzij het tweede kwartaal een kleine toename van de brutopremie tot _ 3.839 (3.779) mln, terwijl de productie juist vooral dankzij het eerste kwartaal plust tot _ 249 (183) mln. Het onderliggend resultaat van het verzekeringsbedrijf is gedaald tot _ 336 (489) mln. De integratie van het Nederlandse verzekeringsbedrijf, die jaarlijks een besparing van _ 100 mln moet opleveren, wordt naar verwachting in het vierde kwartaal afgerond. "Daarmee wordt de integratie een jaar eerder gerealiseerd dan gepland." Allianz De premieomzet van Allianz Nederland is in het eerste halfjaar met 3% teruggelopen tot _ 670 (691) mln. Het operationeel resultaat is, met name door een slechter schaderesultaat in het tweede kwartaal, met 6% gedaald tot _ 48 (51) mln. Het schadebedrijf heeft het resultaat tussen maart en juli met 30% zien krimpen tot _ 17 (24) mln; de loss ratio (schade-uitkeringen gedeeld door premie-inkomsten) is opgelopen tot 68,5% (63,4%). Over de eerste zes maanden blijft de combined ratio (loss ratio plus kosten) met 99,6% nog net onder de 100%. De afname van de brutopremie-inkomsten is voor een groot deel te verklaren doordat de internationale industriële schadeportefeuille van het Nederlandse bedrijf is overgegaan naar het bedrijfsonderdeel Allianz Global Corporate & Specialty, dat sinds eind vorig jaar een vestiging heeft in Rotterdam. Dat deel niet meegerekend, komt Allianz in ons land over de eerste zes maanden uit op een lichte premiegroei: _ 670 (661) mln, waarvan _ 490 (499) mln in Schade en _ 180 (162) mln in Leven. Het tweede kwartaal leverde het schadebedrijf (na correctie) een omzet op van _ 195 (192) mln en het levenbedrijf was goed voor _ 76 (77) mln premie. Eerder liet Allianz weten dit jaar het marktaandeel in beleggingsverzekeringen te hebben opgeschroefd naar 16,8%.

 

Reageer op dit artikel