nieuws

Periodiek bezoek volgens rechter niet altijd onderdeel zorgplicht

Archief

De rechtbank ‘s-Hertogenbosch heeft een claim van decorbouwer Tibos uit Amsterdam op volmachtbedrijf VDF afgewezen. De rechter oordeelt dat de tussenpersoon niet zonder meer aansprakelijk is voor onderverzekering, die aan het licht kwam na een brand in 2007. De verzekerde som was gedurende vier jaar niet verhoogd.

Periodiek bezoek volgens rechter niet altijd onderdeel zorgplicht

De brand bij Tibos leidde tot een schade van € 326.309 waarvan maar € 237.565 werd vergoed. Tibos claimde daarop schade en proceskosten bij VDF – die de polis in volmacht bij AXA had gesloten – omdat zij 'tekort waren geschoten in de zorgplicht'. De verzekering was gesloten in 2001 en in 2003 was de verzekerde som verhoogd. Het bedrijf groeide daarna snel, zodat er een situatie ontstond van onderverzekering. "Er is geen algemene rechtsregel die inhoudt dat een assurantietussenpersoon ook zonder concrete aanleiding de verplichting heeft om minstens elke twee jaar c.q. periodiek de hoogte van de verzkerde som te toetsen", aldus de rechtbank. "Zo'n vergaande verplichting volgt niet uit de jurisprudentie van de Hoge Raad en ook in de literatuur wordt die niet zomaar aangenomen."
Verder vindt de rechtbank dat er geen specifieke omstandigheden waren voor de tussenpersoon om uit eigener beweging contact op te nemen met het bedrijf. Er was geen sprake van een totaalrelatie omdat het bedrijf verzekeringen bij derden had en bovendien bleek het bedrijf in staat te zijn zelfstandig de waarde van het inventaris te bepalen toen het in 2003 het verzekerd bedrag heeft laten verhogen. Verder stelt de rechtbank dat het bedrijf in 2001 te kennen had gegeven dat men geen bedrijfsschadeverzekering wenste.
De rechtbank heeft de vordering afgewezen en veroordeelt Tibos Decors in het betalen van de proceskosten.

Reageer op dit artikel