nieuws

Ook hogere schadequotes Auto en Aov bij Reaal

Archief

Hogere schadeclaims in motorrijtuigen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben bij Reaal Schade tot een daling van de nettowinst geleid tot €11 (13) mln. De hogere schadequotes brachten de ‘combined ratio’ van Reaal (schade plus kosten versus premie) op 95,5%.

Ook hogere schadequotes Auto en Aov bij Reaal

Reaal Schade kreeg compensatie uit de Brand-tekening, waar de schadelast juist afnam, na slechte weersomstandigheden en hoge claims in het tweede halfjaar van 2010. De premieomzet Schade steeg in nagenoeg alle divisies licht (1%).

SNS Reaal boekte als geheel over de eerste helft van dit jaar een nettowinst van € 44 mln. De verzekeringstak van Reaal droeg daaraan € 56 (136) mln bij en die van Zwitserleven € 19 (12) mln. Over de verzekeringsactiviteiten zegt SNS Reaal dat "de nettowinst afnam doordat de waarde van rentederivaten ten behoeve van het beschermen van de solvabiliteit grote schommelingen vertoonde". Reaal Leven gaf bovendien € 60 mln meer uit aan herverzekeringspremies. Dit in het eerste kwartaal van 2011 gesloten herverzekeringscontract droeg daarentegen wel bij aan een stijging van de solvabiliteit van het verzekeringsbedrijf van 195% naar 226%.

Zowel Reaal als Zwitserleven maken melding van omzetdalingen in koopsommen, van respectievelijk 29% en 10%. Reaal claimt een fors stijgend marktaandeel in nieuwe individuele periodieke premies van 12% naar 21%, voornamelijk door groei in overlijdensrisicoverzekeringen. Zwitserleven schrijft een hogere instroom van nieuwe premies vooral toe aan het Exclusief Pensioen.

SNS Bank genereerde, net als Rabobank, veel minder provisie-inkomsten uit assurantiebemiddeling.

Reageer op dit artikel