nieuws

Nieuwe gedragscode raakt hypotheekmarkt

Archief

Meer NHG

Er zit een verschil van 2% in de maximale leensom tussen hypotheken met en zonder Nationale Hypotheek Garantie. En dat heeft effect: bijna 70% van de aanvragen zijn in augustus met NHG aangevraagd en dat is ruim 10% meer dan gemiddeld.
 
De aanscherping van de normen treft vooral de doorstromers en dat is te zien: het aandeel starters is fors toegenomen.
 
Begin 2011 was er een duidelijke daling waar te nemen in de gemiddelde hypotheeksom. Deze daling was een logische reactie op de gestegen hypotheekrente en de gedaalde woningprijzen. In juni en juli steeg de gemiddelde hypotheekrente niet verder en leek er weer iets meer te worden geleend. Begin augustus komt hier een abrupt einde aan en daalt de hypotheeksom tot onder de € 200.000. Er is een aantal factoren te benoemen voor deze daling: er zijn minder doorstromers, die vaak een duurdere woning kopen. Daarnaast leidt de nieuwe hypotheekmaatregel ook tot minder tophypotheken en is de waarde van de woningen gedaald in augustus.
Starters kiezen vaak voor een langere rentevaste periode. Door de toename van het aantal starters zien we ook weer een gestegen voorkeur voor de langere rentevaste periode.
 
De gegevens zijn afkomstig van HDN, analyse door HippoLine op basis van de HDN Index, die beschikbaar is voor alle banken en het intermediair aangesloten bij HDN.

Reageer op dit artikel