nieuws

Klaverblad springt in op oversluitactie Rabobank

Archief

Klaverblad heeft duizenden klanten aangeschreven die bij de maatschappij een verzekering hebben lopen via Rabobank Nederland. Aanleiding is het oversluiten door de bank van Klaverblad-polissen naar Interpolis. Het gaat naar verluidt om ruim 10.000 polissen.

Klaverblad springt in op oversluitactie Rabobank

"Wij zagen op een gegeven moment dat veel polissen beëindigd werden en werden overgesloten naar Interpolis", zegt Gerard Ziedses des Plantes, sectorhoofd Intermediair en marktbenadering bij Klaverblad. Dat was voor de maatschappij reden om polishouders een mailing te sturen. "Het is niet voor iedereen duidelijk dat Rabobank geen onafhankelijk advies geeft, gebaseerd op een breed aanbod van maatschappijen. Wij vonden daarom dat we onze klanten moesten informeren. Het gaat overigens alleen om klanten die via Rabobank Nederland bij ons verzekerd zijn. De lokale banken waarmee wij samenwerken, adviseren wel op basis van analyse van een breed aanbod van maatschappijen en producten."
In de brief geeft Klaverblad aan dat er drie opties zijn: verzekerd blijven via de Rabobank, verzekerd blijven, maar dan rechtstreeks bij Klaverblad, of een onafhankelijk adviseur inschakelen die een keuze kan bieden uit een breed aanbod. "Het moet voor de klant duidelijk zijn wat er is veran-derd en dat hij zelf kan kiezen waar hij verzekerd wil zijn en hoe hij geholpen wil worden. Wil hij onafhankelijk advies, dan bieden wij de moge-lijkheid om zelf een adviseur in de buurt in te schakelen."

Reageer op dit artikel