nieuws

Klaverblad springt in op oversluitactie Rabobank

Archief

Mailing naar

 

tienduizend

 

verzekerden

 

Klaverblad heeft duizenden klanten aangeschreven die bij de maatschappij een verzekering hebben lopen via Rabobank Nederland. Aanleiding is het oversluiten door de bank van Klaverblad-polissen naar Interpolis.

 

"Wij zagen op een gegeven moment dat veel polissen beëindigd werden en werden overgesloten naar Interpolis", zegt Gerard Ziedses des Plantes, sectorhoofd Intermediair en marktbenadering bij Klaverblad. "Op zich was dat geen verrassing; het is nu eenmaal beleid van de Rabobank dat zij verzekeringen zo veel mogelijk daar wil onderbrengen."

 

Desondanks was de actie voor Klaverblad reden om polishouders een mailing te sturen. "Het is niet voor iedereen duidelijk dat Rabobank geen onafhankelijk advies geeft, gebaseerd op een breed aanbod van maatschappijen. Wij vonden daarom dat we onze klanten moesten informeren. Het gaat overigens alleen om klanten die via Rabobank Nederland bij ons verzekerd zijn. De lokale banken waarmee wij samenwerken, adviseren wel op basis van analyse van een breed aanbod van maatschappijen en producten."

 

In de brief geeft Klaverblad aan dat er drie opties zijn: verzekerd blijven via de Rabobank, verzekerd blijven, maar dan rechtstreeks bij Klaverblad, of een onafhankelijk adviseur inschakelen die een keuze kan bieden uit een breed aanbod. "Het moet voor de klant duidelijk zijn wat er is veranderd en dat hij zelf kan kiezen waar hij verzekerd wil zijn en hoe hij geholpen wil worden. Wil hij onafhankelijk advies, dan bieden wij de mogelijkheid om zelf een adviseur in de buurt in te schakelen. Veel adviseurs zijn daar blij mee, want die kunnen dan direct adviseren over het hele verzekeringspakket."

 

De verzekering rechtstreeks bij Klaverblad voortzetten kan ook; de maatschappij biedt consumenten op de eigen site al enkele jaren de mogelijkheid om direct een polis te sluiten.

 

Terugboekrisico

Vanuit het intermediair klinkt het bezwaar dat met het overnemen van de polis ook het terugboekrisico naar de nieuwe tussenpersoon gaat. "Dat is de standaardregeling", zegt Ziedses des Plantes. "Op veel polissen is overigens geen terugboekrisico van toepassing. Maar de klant en de adviseur moeten zelf een afweging maken of zij een relatie met elkaar willen aangaan. De adviseur kan dus ook nee zeggen. En formeel gezien is de Rabobank nog altijd de tussenpersoon van de klant, ook als die niet kiest voor oversluiten naar Interpolis. Ik heb trouwens niet de indruk dat het beleid is van Rabobank om zulke klanten de deur te wijzen. Wel worden verzekerden benaderd voor een overstap, waarmee Rabobank dus niet met brede advisering bezig is. De klant moet dat wel weten."

 

Ziedses des Plantes wil geen aantallen noemen; naar verluidt gaat het om zeker 10.000 polissen. "Het zijn best aardige aantallen en wij vinden dat wij in dat traject als verzekeraar ook een rol moeten spelen." Intussen heeft ongeveer de helft van de aangeschreven verzekerden gereageerd. "Een aanzienlijk deel, maar minder dan de helft, kiest ervoor om de situatie ongewijzigd te laten. Ongeveer een even groot deel wil graag rechtstreeks bij Klaverblad verzekerd blijven en tussen de 10% en 20% wil een adviseur spreken."

 

adviseert op basis van een breed aanbod.

Reageer op dit artikel