nieuws

ING-medewerkers willen af van bonussen voor de top

Archief

Maar liefst driekwart (75,2%) van het ING personeel vindt dat gestopt moet worden met de huidige kortetermijnvariabele beloning voor het topmanagement. Ten aanzien vande beloning van de medewerkers wil 56,8% af van de zogeheten discretionaire beloningen (beloningen boven cao-niveau) en de bonussen; 54,3% wil de huidige provisiebeloning (bij commerciële functies) afschaffen, evenals de kortetermijnvariabele beloning (62,4%).

ING-medewerkers willen af van bonussen voor de top

Dat blijkt uit een enquête die CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en de Unie hebben gehouden onder de medewerkers van ING. De resultaten daarvan zijn aangeboden aan ING-topman Nick Jue.
Het vertrouwen van de ING-medewerkers in de top van het bedrijf is toegenomen. Vorig jaar was slechts 45,2% van de werknemers het eens met de stelling dat de top van ING "in staat is de huidige problemen op te lossen"; nu ligt dat percentage op 57,5%. Het aantal medewerkers dat zich zorgen maakt over de situatie waarin ING zich bevindt is gedaald tot 55,4% (76,1%) en 51,7% vindt dat 'de top zijn taak aan kan'. Naast het toegenomen vertrouwen in de top is er ook nogal wat kritiek. Zo vindt slechts 23,2% dat de top zijn 'voorbeeldfunctie' goed invult en wat betreft de beeldvorming naar buiten vindt slechts 29,2% dat ING leert van haar fouten. Het personeel is bijna unaniem voorstander van het centraal stellen van de klant en het geven van meer persoonlijke aandacht (97%). Ook thema's als het continueren van de dienstverlening en het realiseren van eenvoud in de producten kunnen op grote steun rekenen (90%).

Reageer op dit artikel