nieuws

DNB wil zicht op verevening tussen schadeportefeuilles

Archief

Autoverzekeraars kunnen niet zonder meer slechte resultaten in hun autoporteuille compenseren met goede resultaten in andere schadebranches, laat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) weten op vragen van AssurantieMagazine. “We willen dan precies weten hoe deze verevening plaatsvindt.”

DNB wil zicht op verevening tussen schadeportefeuilles

Het onderzoek dat DNB het afgelopen half jaar heeft gedaan naar de premiestelling van Motorrijtuigen Aansprakelijkheid (waaruit bleek dat tien autoverzekeraars vorig jaar in de WA-tekening in de gevarenzone zaten) zorgde voor de nodige commotie in de branche. Een veelgehoorde reactie was: "Onze schadeportefeuille als geheel staat er goed voor, wij zijn een solide onderneming, er is dus geen reden voor ongerustheid". Maar het is nog maar de vraag of een dergelijke 'vereveningsstrategie' tussen de diverse portefeuilles van een maatschappij wel door DNB wordt geaccepteerd en premietekortvoorzieningen dus achterwege kunnen blijven. "Beleid is dat binnen één rapportagegroep zaken met elkaar mogen worden verrekend", aldus woordvoerder Kees Verhagen. "Heb je bijvoorbeeld een verlies in de WA-tekening, dan mag je dat als verzekeraar compenseren met de winst die je maakt bij Casco, omdat ze beide vallen onder de autoverzekeringen. Dit is in principe toegestaan, maar we willen het als toezichthouder wel graag weten. Het is echter een ander verhaal als je gaat praten over verevening tussen verschillende rapportagegroepen, bijvoorbeeld tussen brandverzekeringen en zorgverzekeringen. Dan hebben de verzekeringsmaatschappijen de plicht om DNB inzicht te verschaffen en willen we ook precies weten hoe die verevening plaatsvindt."
De grootste verliezen in de WA-tekening werden in 2010 geleden door Delta Lloyd (€ 55,1 mln), ASR (€ 31,6 mln), Nationale-Nederlanden (€ 19,8 mln), TVM (€ 16,0 mln) en Aegon (€ 13,8 mln).

Reageer op dit artikel