nieuws

DAS boekt succes in zaak vrije advocaatkeuze

Archief

Het gerechtshof in Amsterdam heeft rechtsbijstandverzekeraar DAS in het gelijk gesteld in een zaak waarin een verzekerde op kosten van DAS zelf een advocaat wilde inschakelen. Die keuze is echter pas mogelijk als de rechtsbijstandverzekeraar daar zelf toe heeft besloten, zo oordeelt het hof.

DAS boekt succes in zaak vrije advocaatkeuze

De zaak draait om een ex-werknemer die naar zijn mening ten onrechte is ontslagen en DAS heeft ingeschakeld om zijn belangen te behartigen. Gedurende het geschil heeft de verzekerde echter zelf een advocaat ingeschakeld en DAS verzocht de kosten daarvan te betalen, zich beroepend op het recht van vrije advocaatkeuze. DAS weigert dat. In een kort geding heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat er geen beperking kan zijn van het recht van vrije advocaatkeuze, in het geval er sprake is van een gerechtelijke procedure. Omdat zo'n procedure nog niet aan de orde was, onthield de rechter zich toen van een oordeel over de onderhavige zaak.
In hoger beroep oordeelt het hof nu dat er weliswaar sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure, maar dat er niet is voldaan aan de voorwaarde van de van toepassing zijnde Europese richtlijn dat de rechtstbijstandverzekeraar een (externe) advocaat heeft verzocht de belangen van de verzekerde te behartigen. "Het hof deelt de zienswijze van DAS dat het recht op vrije advocaatkeuze niet reeds ontstaat door het besluit om ten behoeve van de verzekerde een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren, maar dat daarvoor ook nodig is een besluit van de verzekeraar dat de zaak niet door een rechthulpverlener in loondienst (niet zijnde advocaat) van de rechtsbijstandverzekeraar maar door een externe hulpverlener zal worden behandeld."

Reageer op dit artikel