nieuws

Conservatrix verbetert garantiepolis

Archief

Conservatrix heeft het ‘Natuurlijk’ Garantieplan aangepast. Aan de kapitaalverzekering zijn volgens de Baarnse maatschappij nu traditionele vormen van een levenpolis toegevoegd.

Conservatrix verbetert garantiepolis

De polis biedt nu meer keuzemogelijkheden bij de overlijdensrisicodekking: er kan worden gekozen uit een dekking van 110%, 90% of 50% van de opgebouwde waarde. Ook kan worden gekozen voor premierestitutie bij in leven zijn van de verzekerde(n) en voor een minimale overlijdensrisicodekking per verzekerde in geval van 110%, 90% en 50% van de opgebouwde waarde. "Als wordt gekozen voor een dekkingsvariant met een uitkering bij overlijden die lager is dan de opgebouwde waarde, dan voegen wij risicopremies ten gunste van het op te bouwen kapitaal toe aan de waarde van de verzekering."
Verder kan nu ook worden gekozen voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, dubbele uitkering bij overlijden door een ongeval en het opnemen van een verzorgersclausule.

Reageer op dit artikel