nieuws

Combined ratio Achmea op 91,7%

Archief

Achmea heeft in het eerste halfjaar van 2011 goed gepresteerd. Die conclusie trekt topman Willem van Duin, in een periode waarin de premieomzet van het totale concern licht toenam tot € 11 mld en de winst voor belasting uit reguliere activiteiten met 27% steeg naar € 201 (158) mln. In het Nederlandse schadebedrijf laat Achmea een goede verhouding zien van de schadelast plus kosten tegenover de premie-inkomsten: 91,7%.

Combined ratio Achmea op 91,7%

De schadelast nam licht af door een lager aantal claims en minder grote schades in de categorieën Brand en Aansprakelijkheid. Achmea maakt wel melding van een hoger aantal claims bij Inkomensverzekeringen.
De grootste bijdrage aan de winststijging komt van verbeterde resultaten in het levenbedrijf, zo meldt het halfjaarbericht. De premieomzet Leven liep (bruto) met 2% terug. Achmea schrijft dit toe aan "een krimpende markt, vooral als gevolg van de toenemende concurrentie van bankspaarproducten".
In het ziektekostenbedrijf, waar Agis versneld wordt geïntegreerd in Achmea Zorg, ging de premieomzet met 6% omhoog tot € 6,6 mld. De groei zit 'm vooral in de basispolissen. De verzekeringsresultaten in het zorgbedrijf verbeterden. De 'combined ratio' in de Basiszorg bleef op 99%, waarvan 96,0% claims (-0,4%) en 2,9% kosten (+0,3%). Bij de aanvullende zorgpolissen steeg de 'combined ratio' met 1,6% tot iets meer dan 90%.

Reageer op dit artikel