nieuws

Cinjee vangt bot bij Raad voor de Journalistiek

Archief

Een klacht van het onlangs failliet verklaarde Cinjee Advies tegen AssurantieMagazine’s hoofdredacteur Henri Drost bij de Raad voor de Journalistiek is deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond verklaard. Er zijn in de berichtgeving geen grenzen overschreden van wat journalistiek verantwoord en maatschappelijk aanvaardbaar is, zo oordeelt de Raad.

Cinjee wendde zich op 25 mei tot de Raad met een klacht over publicaties over het bedrijf op AM Web, die tendentieus zouden zijn, met een wantrouwende ondertoon en 'doorspekt met regelrechte leugens'. De klacht had deels betrekking op berichtgeving tussen 24 december 2009 en 12 november 2010. Het reglement voor de werkwijze van de Raad voor de Journalistiek schrijft echter voor dat klachten binnen zes maanden moeten worden ingediend nadat het feit waartegen wordt geklaagd zich heeft voorgedaan. Dit deel van de klacht werd daarom niet-ontvankelijk verklaard.
De klacht had verder betrekking op publicaties in april en mei van dit jaar, toen Cinjee een dwangsom kreeg opgelegd van de AFM (april) en de maandelijkse betalingen aan het personeel en voormalig eigenaren van door Cinjee gekochte assurantieportefeuilles opschortte (mei). Volgens de Raad voor de Journalistiek betreft het hier berichtgeving en koppen van feitelijke aard, gebaseerd op een betrouwbare bron (de website van de AFM) en in het laatste geval vrijwel direct voorzien van een reactie van Cinjee.
Tijdens de zitting heeft Cinjee erkend dat de artikelen geen feitelijke onjuistheden bevatten. Ook blijkt volgens de Raad niet dat AM stelselmatig tendentieus en onnodig negatief over Cinjee heeft bericht, temeer omdat begin 2011 een interview met de directie van Cinjee is geplaatst. Dit deel van de klacht is dus ongegrond.

Reageer op dit artikel