nieuws

Cinjee-curator twijfelt aan pandrechten op portefeuilles

Archief

'Kleindochters'

Met uitzondering van een enkel bedrijfsonderdeel waar "niets gebeurde" zijn behalve de holding eveneens de werkmaatschappijen Cinjee Advies Personeel, alsmede de onderdelen Cinjee Online, Cinjee Volmachtbedrijf, Cinjee Schadeverzekeringen, Cinjee Levensverzekeringen, Cinjee Advies Kosten en Cinjee Administraties BV failliet verklaard. Binnenkort levert de curator nog een lijst van 'kleindochters' die in het faillissement zijn meegesleept. Daarnaast is een groep taxateurs bezig om alle goederen van Cinjee te taxeren. Butin Bik verwacht over circa vier weken met het eerste openbare verslag te komen.
 
Contant betaald
Portefeuillemakelaar Cisco Barao, die diverse portefeuilleaankopen van Cinjee Advies begeleidde, is het niet eens met de stelling van de curator dat het pandrecht op de door Cinjee gekochte portefeuilles niet geldig zou zijn.
"Dat gaat in elk geval niet op voor de aankopen waarbij ons bureau is betrokken", zegt hij. "Sommige van deze portefeuilles zijn contant betaald en in alle gevallen is de notaris ingeschakeld en zijn de aktes netjes gepasseerd. In het algemeen is de verpanding van portefeuilles heel goed mogelijk als maar de juiste wegen worden bewandeld en de transacties goed worden geformuleerd", zegt hij. "Ik kan natuurlijk niet overzien of alle aankopen van Cinjee op de juiste manier zijn afgehandeld."
 
Verkoopmogelijkheden
Barao zegt goed te kunnen begrijpen waarom de curator deze mening is toegedaan. "Als de pandrechten ongeldig zijn, biedt dit natuurlijk aanzienlijk meer mogelijkheden om portefeuilles te verkopen." Hij is het wel met de curator eens dat het nuttig zou zijn als een rechtscollege als de Hoge Raad een uitspraak over de mogelijkheid van verpanding van portefeuilles zou moeten doen.
"Ik zou dit toejuichen, alleen al om het feit dat het de relatie tussen verzekeraars en intermediair op dit gebied aanzienlijk duidelijker zou maken. Ik ben alleen bang dat we zes jaar verder zijn voordat we hierover een uitspraak kunnen verwachten."

Reageer op dit artikel