nieuws

Boete voor ontbreken controle op klantmedewerkers

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een boete van € 1.000 opgelegd aan Lifetime Hypotheken. Reden voor de boete is dat de franchiseorganisatie, met vestigingen in Weert, Waalre en Eindhoven, heeft nagelaten de betrouwbaarheid te controleren van medewerkers die zich rechtstreeks met financiële dienstverlening aan consumenten bezighielden.

Boete voor ontbreken controle op klantmedewerkers

De AFM heeft vastgesteld dat bij vijf van de bij Lifeline aangesloten kantoren tussen juli 2008 en juli 2010 niet is gecontroleerd of de betrouwbaarheid van de betreffende klantmedewerkers buiten twijfel stond. Daarnaast heeft Lifetime verzuimd om de betrouwbaarheid van ingeschakelde freelancers te controleren. Deze freelancers waren tevens klantmedewerker.
Volgens het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (artikel 28 ) dient een financiële dienstverlener ervoor te zorgen dat betrouwbaarheid buiten twijfel staat van de werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder zijn verantwoordelijkheid rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten.

Reageer op dit artikel