nieuws

ASR trots op compensatietraject voor beleggingsverzekeringen

Archief

Trots

Directievoorzitter Jos Baeten zegt trots te zijn op "de grote stappen die wij, met de enorme inzet van veel van onze medewerkers, hebben gezet". Klanten waarderen dat, zo laten steekproeven zien. Een enquête onder 500 polishouders die het 'compensatietraject' van ASR hebben doorlopen, heeft een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 opgeleverd. En van de 2.400 mensen die zich rechtstreeks tot ASR hebben gewend – dus niet via een tussenpersoon – heeft ook 90% zich tevreden getoond over de afhandeling.
 
Baeten weet intussen dat minister De Jager niet vóór de zomer, zoals in april aan de Kamer beloofd, maar kort ná de zomer in een brief aan het parlement zal uitleggen wat hij een 'best-of-class'-regeling bij woekerpolissen vindt. Mensen van het ministerie van Financiën zijn ook in Utrecht op bezoek geweest voor een vergelijking van de diverse compensatieregelingen. "Wij hopen en hebben er vertrouwen in dat die modelregeling dicht in de buurt komt van hetgeen wij momenteel aan het doen zijn."
 
Desondanks "zet ASR graag een punt achter deze affaire". Het negatieve sentiment onder consumenten jegens verzekeraars ("onze eigen schuld") doet de bedrijfstak geen goed, zo beseft Baeten.
 
Strategie
Zo zijn de inkomsten uit verzekeringspremies in de eerste helft van 2011 met 8% gedaald tot (bruto) € 2.414 mln. De daling zit vooral in het levenbedrijf, dat volgens Baeten structureel krimpt. Bij ASR halveerde de nieuwe productie bijna, vooral door de veel lagere koopsomomzet van € 56 (106) mln. Een kwestie van rendement boven volume, stelt de verzekeraar.
 
ASR stopt overigens met het 'corporate' pensioenbedrijf. Het bedrijfsonderdeel dat grote pensioenadministraties verzorgt (APFS) staakt de activiteiten. De administratieve lasten zouden daar de bedrijfsmarge te veel drukken. Bovendien wordt voor oude levenportefeuilles gezocht naar een oplossing in de vorm van uitbesteding. "ASR heeft de strategie aangescherpt", legt Baeten uit. "ASR wil de beste verzekeraar zijn voor particulieren, zzp'ers en bedrijven tot 500 werknemers. De beste wil zeggen: transparant en begrijpelijk, met een hoge service tegen een fatsoenlijke prijs."
 
Ratio boven 100%
ASR Nederland heeft in de eerste helft van dit jaar een (netto)resultaat gerealiseerd van € 163 mln. Vorig jaar was dat in dezelfde periode € 226 mln. Lagere beleggingsresultaten (€ 37 mln) en een verslechterde combined ratio bij schadeverzekeringen (€ 12 mln) waren daarvoor belangrijke oorzaken.
 
Het resultaat van het schadeverzekeringsbedrijf nam in de eerste zes maanden van dit jaar met € 7 mln af tot € 64 mln. De combined ratio (schade plus kosten versus premie-inkomsten) steeg van 97,8% in het eerste halfjaar van 2010 naar 100,3%. Vergeleken met het tweede halfjaar van 2010 (102,7%) is dit cijfer verbeterd. ASR schrijft dit toe aan "schadebeperkende maatregelen", zoals het aanpassen van de dekking op aanvullende ziektekostenpolissen en verhoging van de autopremies. De maatschappij wenst in 2012 een combined ratio van gemiddeld 98% te hebben.
 
Autoverzekeringen
De ratio van autoverzekeringen moet daar dan ook in de buurt liggen, in elk geval onder de 100%. Dat is nu nog niet het geval, erkent Baeten: "Vorig jaar was die 110% en dit jaar ligt die op 104%." ASR heeft al de nodige premieverhogingen doorgevoerd, voor het label ASR zo'n 10% en onlangs bij internetdochter Ditzo met gemiddeld 8%. "Verdere maatregelen zijn nodig." ASR zegt tarieven niet, zoals vroeger, over de hele linie te verhogen, maar selectief. Baeten haalt het voorbeeld aan van oude auto's met jonge bestuurders.
 
Afzonderlijke cijfers over Ditzo geeft ASR nog altijd niet vrij; die zijn verwerkt in de cijfers van ASR Schade. Baeten stelt wel dat "de combined ratio bij Ditzo niet beter is dan die bij de intermediaire portefeuille, dus ook daar is nog een weg te gaan." In het halfjaarbericht wordt nog gemeld dat bij Ditzo de brutoproductie in het eerste halfjaar van 2011 met 9% gestegen ten opzichte van dezelfde periode van 2010. "Het resultaat bleef ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar."
 
De investeringen in de merknaam Ditzo hebben de spontane naamsbekendheid intussen opgekrikt tot 14%; geholpen is die naamsbekendheid 86%.
 
AOV
De schaderatio van de aov-portefeuille ligt momenteel op 99%. "De instroom neemt af en de schaderatio daalt naar normale waarden", aldus Wijmenga. "Als de lijn van eind 2009, begin 2010 was doorgetrokken, dan had DNB ook op deze markt moeten ingrijpen", veronderstelt Baeten. "Diverse verzekeraars hebben extra schadevoorzieningen getroffen en dat was een teken dat de portefeuilles niet allemaal even gezond waren. Maar het tij is gekeerd."
 
Anderzijds kampt marktleider De Amersfoortse nog altijd wel met "hevige concurrentie, voornamelijk op prijs". Als gevolg daarvan nam de nieuwe productie van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met 10% af. "ASR kiest ervoor selectief mee te gaan in de prijsconcurrentie." Baeten ziet tekenen van verbetering. "Intermediairs die waren weggelopen naar lagere prijsaanbieders, keren bij ons terug." Volgens hem zijn de diensten op het vlak van preventie en re-integratie daarin van doorslaggevende aard.

Reageer op dit artikel