nieuws

Allsecur: resultaat 2010 in de plus

Archief

Allsecur, een van de grootste aanbieders van autoverzekeringen via internet, stelt vorig jaar een positief resultaat te hebben behaald. Allsecur, gevolmachtigde van Allianz Schade, claimt dat dit verzekeringsresultaat nog exclusief beleggingsinkomsten is. “Er is dus geen aanleiding voor een prijsstijging”, zegt marketingmanager Johan van den Neste.

Allsecur: resultaat 2010 in de plus

Hij erkent wel dat Allesecur begin juli aan de tarieven heeft gesleuteld. "Dat heeft voor een aantal categorieën tot hogere premies geleid, maar voor anderen juist weer tot lagere." Van den Neste wijst erop dat alle autoverzekeraars samen vorig jaar een krappe winst hebben geboekt, weliswaar met inbegrip van beleggingsinkomsten. "Wij rekenen die liever niet mee en streven zonder dat element naar een goed volmachtresultaat."
Dat Allsecur bekend staat als aanbieder met lage premies, vindt hij prima, maar het beeld is volgens hem genuanceerder. "Die 30% met een zwaarder schadebeeld moet bij ons juist hoge premies betalen. Dat maakt het mogelijk dat je voor andere groepen juist heel interessante tarieven kunt bieden."

Reageer op dit artikel